Természet — élet — tudomány — élettudomány súlyponttal szerkesztettük meg olvasóink által régóta sürgetett/igényelt márciusi lapszámunkat. A 2000. év sűrűsödő gondjai közepette ezúttal arra a kérdésre kerestük a választ: mit köszönhetünk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt az utóbbi évtizedek természet- és élettudományi kutatásainak? A magyar kutatók — köztük szép számmal Erdélyből elszármazottak is — miként járultak hozzá e tudományok fejlődéséhez?

Amennyire indokolt e kérdésfelvetés, épp annyira megkerülhetetlen annak a jelzése is: milyen célkitűzésekkel és milyen feltételek közepette láttak tájainkon munkához azok, akik történetesen a kelet-közép-európai politikai rendszerváltás után indultak kutatói pályájukon? Mennyire nyílt meg előttük idehaza és külföldön a tudományos világ? Milyen erőfeszítéseket kellett és kell tenniük akár naponként azért, hogy optimális kutatási feltételek között dolgozhassanak, alkothassanak?

Cs. P.

Harmadik folyam XI/3. 2000. március

 

BENKő SAMU • Erdélyi magyar tudománypolitika?

BERÉNYI DÉNES • Természettudományos műveltség az ezredfordulón

BODOR MIKLÓS • Gyógyszertervezés Floridában

KÁSA ZOLTÁN • Gondolatok kutatásról és kutatási feltételeinkről

IMREH SZ. ISTVÁN • Laborjaim a Meleg-Szamostól a Balti-tengerig

KLEIN GYÖRGY • Vírusok Jeruzsálemben (Imreh Piroska fordítása)

URAY ZOLTÁN • Sugárvédelmi kutatások Kolozsvárott

MÓCSY ILDIKÓ • Új kutatási terület a környezettudományokban

BÁRÁNY-HORVÁTH ATTILA • Káosz és információ

ALBERT-LŐRINCZ ENIKŐ • Lelkünk rejtett tartalékai

Pályakezdő kutatók Nyugaton

IFJ. BUCHWALD PÉTER • Vízválasztók

PÉNTEK ÁRON—TOROCZKAI ZOLTÁN • Éltető káosz a planktonok világában

PENCKÓFER JÁNOS • Hamuther (kisregény — I. rész)

ZSIDÓ FERENC • El, Ünnep (próza)

TOLL

TARNÓCZY MARIANN • A tudomány nemzeti funkciója

WILHELM SÁNDOR • Peremvidéken

SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM • A társadalom(tudományok) és a néprajz természete

SIPOS EMESE • A pályakezdés kihívásai

MÁRTON ISTVÁN • A GEKKO szerepe Erdély természettudományos életében

F-AKTÁK

IHAB HASSAN • Kérdőjelek a posztkolonialitás kutatásában (Orosz Judit fordítása)

KÖZELKÉP

KEREKES EDIT • Akik az életet kutatják Kolozsváron

TÉKA

DEMETER SZILÁRD • Viktor és Venyegyikt (Tükrön által)

NAGY OLGA • Sóvidéki mentalitásvizsgálatok (Barabás László: Forog az idő kereke)

KÁLMÁN UNGVÁRI KINGA • A filozófiáról az Itt-Lét viszonylatában (Király V. István: Filozófia és Itt-Lét)

VINCZE KATA ZSÓFIA • Esztétikai olvasókönyv (Orbán Gyöngyi:Esztétikai olvasókönyv)

Olvasószolgálat

KÉP

Szeles Anna és Maria-Kost Alimova felvételei (a színes eredetik fekete-fehér változata)

Számunk szerzői