46. szám // 2011.
Megjelent: 2011.12.15

Migráció – Emigráció

Birkás Anna, Erdős Kristóf, Hajtó Vera és Szilágyi Adrienn tanulmányai. Interjú Péter Katalinnal. Ugrai János: Vargabetűk az iskolában

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

45. szám // 2011.
Megjelent: 2011.12.01

Városi terek – városi térhasználat

Benda Judit, Boris Bove, Gerhard Péter, Karsten Igel, Majorossy Judit, Novák Veronika és Vörös Boldizsár tanulmányai Daniel Stracke: A városképek és alaprajzok hasznáról

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

44. szám // 2011.
Megjelent: 2011.08.20

Életút-értelmezések

Bácskai Vera, K. Horváth Zsolt, Kovács Ákos András, Sabina Loriga, Szilágyi Márton, Szűcs Zoltán Gábor, Vaderna Gábor tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

43. szám // 2011.
Megjelent: 2011.05.02

A könyvtől az olvasóig

Balázs Péter, Czifra Mariann, Daniel Roche, Granasztói Olga, Gelencsér Sándor, Hudi József, Kurucz György, Labádi Gergely, Szilágyi Márton, tanulmányai Láng Benedek: A kora újkori rejtjelezés társadalomtörténeti kutatásáról

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

42. szám // 2010.
Megjelent: 2010.12.11

Mesterségem címere... Hivatás és professzionalizáció

Cieger András, Halmos Károly – Szívós Erika, Keller Márkus, Magos Gergely, Simon Katalin, Vári András, Harold L. Wilensky tanulmányai
Pál Judit: Az állam és a patrónus szolgálatában. Egy Károlyi-kliens a 18. század elején

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

41. szám // 2010.
Megjelent: 2010.11.11

Történetírás és emlékezet

Apor Péter, Bögre Zsuzsanna, Dobszay Tamás, Keszei András, Kunt Gergely, Murai András – Tóth Eszter Zsófia, Takács Tibor és Toronyi Zsuzsa tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

40. szám // 2010.
Megjelent: 2010.08.01

Lak-hatás a 20. században

Nagy Ágnes, Nagy-Csere Áron, Oláh Gábor, Szűts István Gergely, Tóth Zoltán, Umbrai Laura, Valló Judit tanulmányai. Horváth Gergely Krisztián: A paraszti írni-olvasni tudás (Moson vármegye, 1830–40-es évek)

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

39. szám // 2010.
Megjelent: 2010.05.11

Kontroll alatt – könnyűzene a szocializmusban

Trever Hagen, Havadi Gergő, K. Horváth Zsolt, Uta G. Poiger, Tóth Eszter Zsófia, Varga Luca tanulmányai. Szijártó M. István: Montpellier, Vendée, a történész és az elbeszélés

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

38. szám // 2009. December
Megjelent: 2009.12.21

A Magyar Királyság európai szemmel

Csukovits Enikő, G. Etényi Nóra, Körmendi Tamás, Nagy Balázs, Radek Tünde, Reed Papp Zsuzsanna, Andrea Seidler tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

37. szám // 2009. November
Megjelent: 2009.11.25

Nemzet és nemzetépítés a 19. században

Reinhart Koselleck, Kovács Ákos András, Lajtai L. László, Albert Réka, Erdősi Péter, Heltai Gyöngyi, Takács Ádám tanulmányai Argejó Éva: Az állambiztonsági tekintet legendája

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

36. szám // 2009. Július
Megjelent: 2009.07.31

Kollektivizálás és agrártársadalom

Farkas Gyöngyi, Ö. Kovács József, László Márton, Arnd Bauerkämper tanulmányai. Glósz József: Területi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század első felében

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

35. szám // 2009. Április
Megjelent: 2009.04.30

Társadalomnéprajz: a textustól a sűrű leírásig

Nyisztor Tinka, Tóth G. Péter, Tötszegi Tekla tanulmányai. Granasztói Péter: Tanyai naplók. Kovács Ákos András - Szűcs Zoltán Gábor: Hogyan olvassuk a 18.század magyar politikai irodalmát.

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

34. szám // 2008. December
Megjelent: 2008.12.30

Házasság, honosság és öröklés Európában

Anne-Lise Head-König: Atyai hatalom, házasság és a földbirtok öröklése a rurális Svájcban (1860-1960) Steven King: Öröklés, házasság és háztartás az angol szegények körében a 19. század elején Oláh Sándor, Pozsgai Péter tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

33. szám // 2008. November
Megjelent: 2008.12.18

A háború állapota

Pollmann Ferenc: "Marcona" történelem H. Németh István: Kassai kvártélyozási listák Bagi Zoltán Péter, Csikány Tamás, Germuska Pál és Kunt Gergely tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

32. szám // 2008. Június
Megjelent: 2008.06.30

Távolság - közelség

Nicolas Verdier: A méltányosság logikájától az elvont mértékegységig Bácskai Vera, Granasztói György, Kohut Tamár, Nagy Sándor tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

31. szám // 2008. Április
Megjelent: 2008.04.30

Történeti földrajz, a tér története

Gál Zoltán, Hajdú Zoltán, Jankó Ferenc, Keményfi Róbert, Rácz Lajos tanulmányai. Mi a történeti földrajz és kik a történeti földrajzosok? Kerekasztal-beszélgetés.

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

30 szám // 2007. December
Megjelent: 2007.12.12

Demográfiai viselkedés és lokális társadalom

Jürgen Schlumbohm: Családformák és demográfiai viselkedés. Faragó Tamás, Heilig Balázs, Nagy Sándor, Őri Péter tanulmányai

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

28-29 szám // 2007. Szeptember
Megjelent: 2007.09.15

Közép-Európa összehasonlító perspektívában

Michael Werner - Bénédicte Zimmermann: Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása. Benno Gammerl, Keller Márkus, Rudolf Kucera, Tomka Béla, Vári András, Petru Weber tanulmányai.

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

27. szám // 2007. május
Megjelent: 2007.05.01

Vallás, felekezet, társadalmi stratégiák

Pozsgai Péter, Friedrich M. Tenbruck és Welker Árpád tanulmányai. Szabó Márton: A dolgozó mint állampolgár. Fogalomtörténeti tanulmány. Argejó Éva: A hatalomnak alávetett test. Állambiztonsági játék a testtel (1945-1956).

[epax] Tartalomjegyzék >>

 

26 szám // 2006. November
Megjelent: 2006.11.25


Utazók és utazások

Michael Harbsmeier, Gelléri Gábor, Jusztin Márta, Kármán Gábor, Kulcsár Krisztina, Irina V. Popova-Nowak, Vári András tanulmányai. Peter Burke: Útmutatás az utazástörténet számára. Goda Károly: Középkortörténet és az Urban History.
[epax] Tartalomjegyzék >> 

 

24-25 szám // 2006. Június
Megjelent: 2006.06.29


Nemzetépítés és régészet

Sebastian Brather, Langó Péter, Mordovin Maxim, Siklósi Zsuzsanna, Takács Miklós és Vida Tivadar tanulmányai. Győri Róbert: Bécs kapujában. Czoch Gábor: Hogyan határozható meg a város területe?
[epax] Tartalomjegyzék >> 

 

23 szám // 2006. Március
Megjelent: 2006.03.10


Kulturális minták és kölcsönhatások Európában

Almási Gábor, Erdősi Péter, Kellner Anikó, Kontler László és Vincze Hanna Orsolya tanulmányai. Interjú Roger Chartier-vel. Reinhard Koselleck: Tapasztalatváltozás és módszerváltás
[epax] Tartalomjegyzék >> 

 

21-22 szám // 2005. November
Megjelent: 2005.11.16


Clio & Psyche

K. Horváth Zsolt, Kövér György, Lafferton Emese és Alexander von Plato tanulmányai. Hogyan lettem történész? - Huszonegyen vallanak hivatásukról, pályájukról
[epax]Tartalomjegyzék >> 

 

19-20 szám // 2005. Május
Megjelent: 2005.06.12


Rurális társadalmak

Gérard Béaur, Horváth Gergely Krisztián, Horváth Zita, Majtényi György, Molnár Ágnes, Jürgen Schlumbohm, Takács Erzsébet, Vári András tanulmányai
[epax] Tartalomjegyzék >> 

 

18 szám // 2004. December
Megjelent: 2005.02.10


A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése 1920-2000

Stefano Bottoni, Gagyi József, Gaucsík István, Gyurgyík László, Hámori Péter, Kovács Attila, Oláh Sándor, Simon Attila tanulmányai
[epax] Tartalomjegyzék >> 

17 szám // 2004. Szeptember
Megjelent: 2004.10.15

Politika és hatalom a társadalomban

Eőry Gabriella, Heltai Gyöngyi, Kiss László, Kövér György, Nagy Ágnes, Paksy Zoltán, Szabó Dániel tanulmányai. Ablonczy Balázs: A kegyelmes úr napjai. Kísérlet Teleki Pál határidőnaplójának elemzésére
[epax] Tartalomjegyzék >> 
15-16 szám // 2004. Május
Megjelent: 2004.05.28

Historiográfia: az eseménytől az időig

Bognár Bulcsu, Frank Tibor, Huszár Ákos, Kóthay Katalin Anna, Ö. Kovács József, Lajtai L. László, Mátay Mónika, Pócza Kálmán, Jacques Revel, Gabrielle M. Spiegel és Vári András tanulmányai
[epax] Tartalomjegyzék >>
14 szám // 2003. December
Megjelent: 2003.12.06

Vállalkozók - Cégek - Piacok

Peter Eigner, Halmos Károly, Horváth Gergely Krisztián, Kövér György, Pogány Ágnes, Tomka Béla és Vass Gergely tanulmányai Timár Attila: Brit dzsentrifikáció és oral history "...többnyire azt mondom, geográfus vagyok" - Interjú Beluszky Pállal
[epax] Tartalomjegyzék >>
13 szám // 2003. Szeptember
Megjelent: 2003.08.29

Női karrierek: lehetőségek és elvárások

Bicskei Éva, Farkas Gyöngyi, Hámori Péter és Tóth Eszter Zsófia tanulmányai Cieger András: Érdekek és stratégiák Kiss Zsuzsa: A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése Heltai Gyöngyi: A "vendégjáték rítus" kockázatai
[epax] Tartalomjegyzék >>
11-12 szám // 2003. Május
Megjelent: 2003.05.15

A város és társadalma

Bácskai Vera, Beluszky Pál - Győri Róbert, Marie-Madeleine de Cevins, Germuska Pál, Granasztói György, Kaposi Zoltán, Tilcsik György, Sonkoly Gábor és Francois Walter tanulmányai. "A honoráciorságért meg kell dolgozni." - Interjú Fallenbüchl Zoltánnal
[epax] Tartalomjegyzék >>
10 szám // 2002. December
Megjelent: 2002.12.20

Divat - Fogyasztás - Anyagi kultúra

Ábrahám Barna, Benda Borbála, Bódy Zsombor, Farkas Judit, Granasztói Péter, Lukács Anikó, Valuch Tibor tanulmányai. Debrecentől Berlinig - Interjú Niedermüller Péterrel
[epax] Tartalomjegyzék >>
9 szám // 2002. Szeptember
Megjelent: 2002.08.30

Rendi társadalomszerveződés. Életpályák - konfliktusok (16 - 17. század)

Dominkovits Péter, Erdélyi Gabriella, Kármán Gábor, Koltai András, H. Németh István tanulmányai. Kovács I. Gábor: Forráskritikai észrevételek Karády Viktor cikkéhez
[epax] Tartalomjegyzék >>
7-8 szám // 2002. Március
Megjelent: 2002.03.10

Sport és testkultúra

Csoma Borbála, Hadas Miklós, Katona Csaba, Mohácsi Gergely, Szegedi Péter, Zeidler Miklós tanulmányai. Körkérdés a társadalomtörténetről 2.
[epax] Tartalomjegyzék >>
5-6 szám // 2001. Ösz-Tél
Megjelent: 2001.12.20

A munkától a szociálpolitikáig

Jürgen Kocka, Juliane Brandt, Ulicska László, Tóth Árpád, Bódy Zsombor, Dömsödi Balázs, Susan Zimmermann tanulmányai . Körkérdés a társadalomtörténetről 1.
[epax] Tartalomjegyzék >>
3-4 szám // 2001. Tavasz-Nyár
Megjelent: 2001.06.10

Iskola: intézmény - esély - érvényesülés

Sasfi Csaba, Keszei András, Tóth Árpád, Benda Gyula, Karády Viktor, Lengvári István, Kövér György, Kovács I. Gábor - Kende Gábor, Keller Márkus, Müller Ildikó tanulmányai Gyáni Gábor: Érvek a kettős struktúra ellen.
[epax] Tartalomjegyzék >>
2 szám // 2000. Tél
Megjelent: 2000.11.10

Család - háztartás - társadalom

Husz Ildikó, Pozsgai Péter, Horváth Gergely Krisztián, Klement Judit tanulmányai. Giovanni Levi: Az életrajz használatáról
[epax] Tartalomjegyzék >>
1 szám // 2000. Nyár
Megjelent: 2000.06.10

Történeti ökológia és társadalomtörténet.

Gyori Róbert, Takács Károly, Joachim Radkau tanulmányai. Keith Jenkins: Ne zárkozzunk el teljesen! Posztmodernitásról, posztmodernizmusról és történelemről
[epax] Tartalomjegyzék >