KORALL XX. szám // TARTALOM
Városi terek - városi térhasználat
 
Városi terek – társadalmi térhasználat. Az elemzés lehetőségei
Boris Bove - Yvonne Hélene Le Maresquier - Caroline Bourlet Közel és távol: kísérletek a késő középkori megélt tér rekonstrukciójára > cikkhez...
 
Karsten Igel A társadalom-topográfiától a társadalmi térig? Megjegyzések a késő középkori német városi társadalom szerkezetéhez és annak térbeli leképeződéséhez > cikkhez...
 
Novák Veronika Az erőszak topográfiája. Hétköznapi térhasználat a 15–16. századi párizsi bűnesetekben > cikkhez...
 
Benda Judit A kereskedelem topográfiája. A kereskedők térhasználata a késő középkori Budán > cikkhez...
 
Majorossy Judit A foglalkozás topográfiája. A társadalmi tértől a személyes térig: a társadalmi mobilitás térbeli elemei a 15. századi Pozsonyban > cikkhez...
 
Gerhard Péter A választás topográfiája. Az 1878-as pesti országgyűlési-képviselőválasztás korteshadjáratának térhasználata > cikkhez...
 
Források és olvasatok
Vörös Boldizsár Lóversenypályák és a politikai propaganda. Szimbolikus térfoglalási akciók a magyarországi Tanácsköztársaság idején > cikkhez...
 
Körkép
Daniel Stracke A pre-modern városi tér kutatása. Megjegyzések a városképek és városalaprajzok használatához az első magyar várostörténeti atlasz megjelenése kapcsán > cikkhez...
 
Nagy Balázs Városi tér és társadalom. Várostörténeti szekciók a Nemzetközi Középkortudományi Kongresszuson > cikkhez...
 
Könyvek
Kökényesi Zsolt A császár régi ruhája. Barbara Stollberg-Rilinger: Des Kaisers Alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches > cikkhez...
 
Skorka Renáta Középkori pozsonyi polgárság a városi végrendeletek tükrében. Majorossy Judit – Szende Katalin (Hrsg.): Das Pressburger Protocollum Testamentorum > cikkhez...
 
Réthelyi Orsolya Az 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem. Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században > cikkhez...
 
Kosárkó László A történetírás dinamikája – Braudel amerikai előadásai. Fernand Braudel: A kapitalizmus dinamikája > cikkhez...
 
Jeney Rita James Heitzman: The City in South Asia > cikkhez...
 
Horváth Csaba Sándor Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon 1867–1914 > cikkhez...