KORALL 44. szám // TARTALOM
Életút-értelmezések
 
Életút-értelmezések
Sabina Loriga Történet- és életrajzírás a 19–20. században > cikkhez...
 
Szűcs Zoltán Gábor „Mintha gyöngy szemeket viselnék lábaimon". Politikai eszmetörténet és életrajzírás kapcsolatai a Szemere-ügy kapcsán > cikkhez...
 
Szilágyi Márton Egy politikai „pálfordulás" a 18–19. század fordulóján. Vázlat Rhédey Lajos pályafutásáról > cikkhez...
 
Kovács Ákos András Egy 18. század végi életút eszmetörténeti értelmezésének lehetőségei – Debreczeni Bárány Péter > cikkhez...
 
Vaderna Gábor A nagy másik: gróf Dessewffy József. Egy életpálya kutatási lehetőségei > cikkhez...
 
Bácskai Vera Öt nemzedék: a Mannó család története > cikkhez...
 
K. Horváth Zsolt Az életrajzi térről. Szempontok a biográfiai módszer és a szinoptikus szemlélet történeti alkalmazásához > cikkhez...
 
Könyvek
Rácz Lajos A félig tele pohár Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig > cikkhez...
 
Pogány Ágnes Bankhálózatok és városfejlődés Zoltán Gál: The Golden Age of Local Banking. The Hungarian Banking Network in the Early 20th Century. > cikkhez...
 
Vadas András „Térlátók" Barney Warf – Santa Arias (eds.): The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives.> cikkhez...
 
Bartha Ákos Az elveszíthető múlt nyomában Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem. > cikkhez...
 
Liska Márton Molnár Adrienne: 89:56. Ötvenhatosok a rendszerváltásról. > cikkhez...
 
Szabó Gábor Kontinuitás és diszkontinuitás a politikai nyelvekben az Antall-korszakban Szűcs Zoltán Gábor: Az antalli pillanat. A nemzeti történelem szerepe a magyar politikai diskurzusban, 1989–1993. > cikkhez...
 
Bagi László Gábor Eszter: Az Andrássy út körül. > cikkhez...
 
Stenczel Emese Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei (1723–1879). > cikkhez...
 
Szerzőink > cikkhez...
 
Contents > cikkhez...
 
Abstracts > cikkhez...