KORALL 43. szám // TARTALOM
A könyvtől az olvasóig
 
A könyvtől az olvasóig
Granasztói Olga Olvasótól – olvasóig. Észrevételek a magyar olvasástörténeti kutatások aktuális kérdéseihez > cikkhez...
 
Daniel Roche A könyv mint fogyasztási cikk – gazdaság és olvasás között > cikkhez...
 
Czifra Mariann A kéziratok Tejútrendszere – foliális olvasás a Kazinczy-hagyatékban > cikkhez...
 
Balázs Péter Martinovics Ignác tudományos-filozófiai értekezéseinek peritextuális vizsgálata > cikkhez...
 
Labádi Gergely A természet könyvét olvasni. A megértés metaforái a 18–19. század fordulóján > cikkhez...
 
Szilágyi Márton Irodalom és üzlet. Csokonai Vitéz Mihály könyvkiadói és könyvterjesztői stratégiája a 18–19. század fordulóján > cikkhez...
 
Hudi József Dunántúli református tanítói könyvtárak az 1820-as években > cikkhez...
 
Kurucz György Könyv és presztízs. Kazinczy János szóládi prédikátor könyvtára > cikkhez...
 
Források és olvasatok
Gelencsér Sándor Falusi könyvkultúra és olvasómozgalom régtől napjainkig (Közreadja Granasztói Péter) > cikkhez...
 
Láng Benedek Az emberek titkai. A kora újkori magyarországi rejtjelezés társadalomtörténetének kutatási lehetőségei > cikkhez...
 
Könyvek
Balázs Péter Granasztói Olga: Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon, 1770–1810. > cikkhez...
 
Pavercsik Ilona Hudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében. > cikkhez...
 
Gaál-Kántor György Kristóf Ki az ellenség? Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az első világháború Magyarországán. > cikkhez...
 
Horváth Sándor Traumák Tündérországban Mong Attila: János vitéz a Gulagon. > cikkhez...
 
Sebők Richárd Jean Leduc: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok. > cikkhez...
 
Marosy Júlia Edward M. Bruner: Culture on Tour. Ethnographies of Travel > cikkhez...
 
Szerzőink > cikkhez...
 
Contents > cikkhez...
 
Abstracts > cikkhez...