KORALL 42. szám // TARTALOM
Mesterségem címere... Hivatás és professzionalizáció
 
Tanulmányok
Halmos Károly - Szívós ErikaDoktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban > cikkhez...
 
Wilensky, Harold L.Minden szakma hivatás? > cikkhez...
 
Magos GergelyKiterjedt állam – beteljesületlen álom. A magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja > cikkhez...
 
Simon KatalinMesterségből hivatás. Sebészmesterek és orvosdoktorok Magyarországon az egységes orvosi képzés bevezetéséig > cikkhez...
 
Keller MárkusA kelet-közép-európai változat. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon > cikkhez...
 
Cieger AndrásA politikus mint hivatás a 19. századi Magyarországon? > cikkhez...
 
Vári AndrásFélprofik, parciális polgárok, egészen úriemberek? A professzionalizációs folyamat útjai és kutatási alternatívái a 19. századi Európában > cikkhez...
 
Pál JuditAz állam és a patrónus szolgálatában. Egy Károlyi-kliens a 18. század elején > cikkhez...
 
 
Könyvek
Halmos KárolyEgy polgári hivatás: a királyi közjegyző. Rokolya Gábor: A polgári közjegyzőség emlékezete. 1875–1949. > cikkhez...
 
Szeberényi GáborProzopográfia, biográfia, helytörténet. Módszertani megjegyzések egy tanulmánykötet margójára. Fedeles Tamás: Püspökök, prépostok, kanonokok. Fejezetek Pécs középkori egyháztörténetéből. (Capitulum V.) > cikkhez...
 
Varga-Kuna BálintKeller Márkus: A tanárok helye. A középiskolai tanár > cikkhez...
 
Timár Sára Szívós Erika: A magyar képzőművészet társadalomtörténete, 1867–1918 > cikkhez...