KORALL 36. szám // TARTALOM
Kollektivizálás és agrártársadalom
 
Tanulmányok
Farkas Gyöngyi"... a külső látszat és nagy hangoskodás dacára szemben állott a népi demokrácia társadalmi rendjével..." Kollektivizálás és ellenségteremtés (Tyukod, 1951) > cikkhez...
 
Gőzsy Zoltán - Kerpel-Fronius Gábor"Ex minimis faciunt maxima." Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban > cikkhez...
 
Ö. Kovács József"Sűrített népnevelő." A kollektivizálás tapasztalattörténetei (1958-1959) > cikkhez...
 
László MártonA kollektivizálás menetrendje és modelljei Székelyföldön > cikkhez...
 
Bognár BulcsuA paraszti világ és a harmadik utas válaszok. Erdei Ferenc, Illyés Gyula és Szabó Zsoltán a népi szociográfusok mozgalmában > cikkhez...
 
Bauerkämper ArndAgrártörténet és agrártársadalom az NDK-ban > cikkhez...
 
Glósz JózsefTerületi hiány és felesleg Magyarország gabonatermelésében a 19. század első felében > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Ö. Kovács JózsefDokumentumok a kollektivizálás idejéből (1958-1961) > cikkhez...
 
 
Könyvek
Tóth-Bartos AndrásErdélyi módra. Egry Gábor: Az erdélyiség "színeváltozása". Kísérlet az Erdélyi Párt ideológiájának és identitáspolitikájának elemzésére 1940-1944 > cikkhez...
 
Takács TiborGerő András: Térerő. A Kossuth tér története > cikkhez...
 
Slachta KrisztinaIfjúsági szubkultúra Lipcsében (1957-1968). Yvonne Liebing: All You Need is Beat. Jugendsubkultur in Lepizig 1957-1968 > cikkhez...
 
Liska MártonKinek a személyes története? Rainer M. János: Jelentések hálójában. Antall József és az állambiztonság emberei 1957-1989 > cikkhez...
 
Kerpel-Fronius GáborÁllambiztonság és társadalom. Jens Gieseke (Hrsg.): Staatssicherheit und Gesellschaft > cikkhez...