KORALL 35. szám // TARTALOM
Társadalomnéprajz: a textustól a sűrű leírásig
 
Tanulmányok
Nyisztor TinkaEgy gazdálkodó család hétköznapi táplálkozásaMoldvában > cikkhez...
 
Tötszegi Tekla Ruhatár és státusteremtés a kalotaszegi Mérán > cikkhez...
 
Tóth PéterTárgyak, férgek, démonok. Társadalmi válságtünetekés demonológiai diagnózisok a kora újkoriMagyarországon > cikkhez...
 
 
Források és olvasatok
Granasztói PéterTanyai naplók. I. Táj- és Népkutató Tábor,Kiskunhalas, 1939. július > cikkhez...
 
 
Fórum
Csikány Tamás A hadtörténelem támadólagos védelmeegy morózus hadtörténésszel szemben > cikkhez...
 
Markó György Morcos válasz egy „marcona” történésznek > cikkhez...
 
Pollmann FerencMásodik nekifutásra. Még egyszer a „marcona"történelemről > cikkhez...
 
 
Körkép
Kovács András - Szűcs ZoltánHogyan olvassuk a 18. század magyar politikai irodalmát? > cikkhez...
 
Pozsony FerencMagyarfenes. Egy falu az észak-erdélyi autópályaszomszédságában > cikkhez...
 
 
Könyvek
Sonkoly GáborA magyar várostörténet horizontján.Bácskai Vera: Városok és polgárok Magyarországon > cikkhez...
 
Granasztói GyörgyElméletek és történetek.Gyurgyák János – Kisantal Tamás (szerk.): Történetelmélet I–II. > cikkhez...
 
Koltai GáborTávoli közelmúlt.Horváth Sándor (szerk.): Mindennapok Rákosi és Kádár korában.Új utak a szocialista korszak kutatásában > cikkhez...