Főoldal > Archívum > Korall 30. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Demográfiai viselkedés és lokális társadalom
Schlumbohm, Jürgen Családformák és demográfiai viselkedés. Politikai viták és empirikus kutatási eredmények a preindusztriális Németországról.
Faragó Tamás Adatok a pestisjárványok magyarországi történetéhez. A máramarosi példa.
Őri Péter Család és házasodás a 18-19. századi Magyarországon. Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye, 1774-1900.
Heilig Balázs Házasság és öröklési gyakorlat Szőlősardón, 1770-1890.
Nagy Sándor "Elváltak" és "válások." Családi állapot és jogintézmény a 19. század második felében Budapest (Pest-Buda) példáján
Ugrai János Lelkészek képzése és elhelyezkedési esélyei a 19. század elején a Tiszáninneni Református Egyházkerületben
Nagy Botond Vendégmunka és csempészet a 19. században. Kihágások a magyar-román határ Háromszék és Brassó vármegyei szakaszán az 1880-as években
Körkép  
Nagy Ágnes -
Nagy Sándor
Társadalomtörténeti adattár az interneten Elektronikus levéltári segédlet készítése Budapest Főváros Levéltárában
Könyvek  
Horváth Gergely Krisztián Zalai parasztvallomások. Anziksz a 18. századból. Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I-II.
Bottoni, Stefano A krízis éve a Székelyföldön, 1949.
Viczián Zsófia A társadalom ismerete. Czike Klára, Csizmady Adrienn, Ligeti György, Rózsavölgyi Adél: Minden másképp van. Társadalomismereti tankönyv.
    Szerzőink - Contents - Abstracts