Főoldal > Archívum > Korall 28-29. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Közép-Európa összehasonlító perspektívában
Werner Michael -
Zimmermann Bénédicte
Túl az összehasonlításon: histoire croisée és a reflexivitás kihívása
Kucera Rudolf Állam, nemesség és civil társadalom. Nemesi címadományozások Csehországban és Sziléziában, 1806–1871.
Keller Márkus Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolai tanárok professzionalizációjának kezdete porosz–magyar összehasonlításban
Vári András Német és magyar agráriusok, 1849–1909.
Gammerl Benno Jogi nacionalizáció birodalmi keretek között: honosság és állampolgárság Magyarországon és Kanadában, 1867–1914.
Weber Petru A háborús bűnök megtorlása a második világháború utáni Romániában és Magyarországon
Tomka Béla Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlõdés sajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában
Jakab Péter A „Pazzi-átok”. Kísérlet egy 15. századi firenzei összeesküvés társadalomtörténeti aspektusainak megragadására
Szilágyi Zsolt Szerkezeti alapvonások a Horthy-kori Kecskemét agrártársadalmában
Ládonyi Emese „Átkos lidércként nehezedett a falura…” A nagyrévi bába, Fazekas Gyuláné szerepe a tiszazugi arzénos gyilkossági ügyekben
Könyvek  
Keller Márkus Ki is vagyok én, mi is az én nevem? – Denis Sdvizkov: Das Zeitalter der Intelligenz. Zur vergleichende Geschichte der Gebildeten in Europa bis zum Ersten Weltkrieg
Kovács Ákos András Gérard Noiriel: Introduction à la socio-histoire
Horváth Zita Benda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai III. Szőlőhegyek, falvak
Kaposi Zoltán Beck Tibor: A filoxéravész Magyarországon. A kártevő elleni küzdelem az első központi intézkedésektől az államilag támogatott szőlőrekonstrukciós hitelek lejártáig (1872–1910)
Molnár Ágnes Braudel a Börzsönyben – avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában – Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelő táj gazdaságnéprajza
Nagy-Csere Áron Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után – Nagy-Csere Áron
    Szerzőink - Contents - Abstracts