Főoldal > Archívum > Korall 27. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Vallás, felekezet, társadalmi stratégiák
Tenbruck H. Friedrich Vallás a reflexió örvényében
Pozsgai Péter Görög és római katolikus nemzetiségek házasságainak jellemzői Torna megyében a 19. század közepén
Welker Árpád Zsidó betérések a protestáns felekezetekbe Pesten, 1895 előtt
Kövér György Performációk II. „Nemesi társadalom” Tiszaeszláron a jobbágyfelszabadítás után
Szabó Márton A dolgozó mint állampolgár Fogalomtörténeti tanulmány a magyar szocializmus három korszakaszáról
Argejó Éva A hatalomnak alávetett test. Állambiztonsági játék a testtel (1945–1956)
Források és olvasatok  
Hámori Péter Férfiak és nők „egy nemes politicumi Testben” Bárány Péter röpirata a nők választójogáról (1790)
Könyvek  
Kovács I. Gábor Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I–II. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról
Nagy Sándor Bárth Dániel: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon
Császár Melinda Tomka Miklós: A legvallásosabb ország? Vallásosság Szatmárban, Erdélyben, Romániában
Bali János Szilágyi Miklós: A személyes paraszti tudás érvényessége. Kisújszállás társadalma és gazdálkodása egy száz évet élt parasztgazda emlékezetében
Kovács Adrienn Szirácsik Éva: A divényi uradalom gazdálkodása a Zichy hitbizomány első száz évében (1687–1787)
Pócza Kálmán Minden különút véget ér egyszer? Heinrich August Winkler: Németország története I–II.
Balogh János Mátyás Vállalattörténet, könyvtörténet, családtörténet: a Brockhaus 200 éve. Brockhaus, H. E.: Die Firma F. A. Brockhaus von der Begründung bis zum hundertjährigen Jubiläum. 1805–1905. Keiderling, T. (szerk.): F. A. Brockhaus. 1905–2005.
Bódy Zsombor Gazdaságtörténet mint kultúrtörténet Hartmut Berghoff – Jakob Vogel (szerk.): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels
Takács Erzsébet A „társadalmi” és mítoszai – Laurent Mucchielli: La découverte du sociale. Naissance de la sociologie en France. 1870–1914. – Laurent Mucchielli: Mythes et histoire de sciences humaines
    Szerzőink - Contents - Abstracts