Főoldal > Archívum > Korall 26. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Utazók és utazások
Burke, Peter Útmutatás az utazástörténet számára
Harbsmeier, Michael Az útleírások mint a mentalitástörténet forrásai. Gondolatok a kora újkori német útleírások történeti-antropológiai elemzése kapcsán
Gelléri Gábor Az Amazonastól az amazonokig. Egy „tökéletes utazás” visszhangjai
Kármán Gábor Identitás és határok. 17. századi magyar utazók nyugaton és keleten
Kulcsár Krisztina A politikai és társadalmi elit utazásai. 18. századi utazások vizsgálatáról németországi kutatások kapcsán
Popova-Nowak, Irina A nemzet felfedezésének Odüsszeiája. Magyarok Magyarországon és külföldön, 1750–1850
Vári András Fenyegetések földje. Amerika a 19. század második felében – magyar szemmel
Jusztin Márta „Utazgassunk hazánk földjén!” A belföldi turizmus problémái a két világháború között Magyarországon
Folyóiratszemle  
Goda Károly Középkortörténet és az Urban History
Körkép  
Pakot Levente VI. Európai Társadalomtudományos Történelem Konferencia (Sixth European Social Science History Conference)
Könyvek  
Kiss Gergely Archontológia, prozopográfia, társadalomtörténet. Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban (1354–1526)
Horváth Gergely Krisztián Köblös József (szerk.): A pápai református kollégium diákjai. 1585–1861.
Bak Borbála Kulcsár Krisztina: II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban 1768–1773.
Bódy Zsombor Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák. Válás Debrecenben 1793–1848.
Bognár Bulcsu Max Weber Magyarországon. A weberi életmű értelmezései a honi társadalomtudományban Molnár Attila Károly (szerk.): Szellem és etika „100 éves a Protestáns etika”
    Szerzőink - Contents - Abstracts