Főoldal > Archívum > Korall 24-25. szám (nyomdai változat)
Hajnal István "...ne deklaráljanak mesterségesen ellenfélnek..." Hajnal István levelezéséből halála 50. évfordulója alkalmából
Tanulmányok  
Nemzetépítés és régészet
Brather, Sebastian "Etnikai értelmezés" és struktúratörténeti magyarázat a régészetben
Siklósi Zsuzsanna A régészeti kultúra fogalmának változása és az etnikai identitás azonosítása az ősrégészeti kutatásokban
Langó Péter A Kárpát-medence 10. századi emlékanyagának kutatása mint nemzeti régészet. Kutatástörténeti áttekintés
Mordovin Maxim A normann-elmélet Oroszországban a kezdetektől napjainkig
Takács Miklós A nemzetépítés jegyében megfogalmazott elvárások. Kutatási célok az észak-balkáni államok középkori régészetében
Vida Tivadar Az etnikum kérdése a német kora középkori régészetben 1945 után
Czoch Gábor Hogyan határozható meg a város területe? Az 1843/44. évi városi törvény vitája
Győri Róbert Bécs kapujában. Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a 20. század elején
Könyvek  
Csíky Gergely Kitalált szlávok? A korai szlávok régészeti és történeti problémái. Hozzászólások Florin Curta könyvéhez és fogadtatásához. Florin Curta: The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700
Bollók Ádám Új irány a kora középkori etnogenezis-kutatásban? Gillett, Andrew (szerk.): On Barbarian Identity. Critical Approaches to Ethnicity in the Early Middle Ages
Kovács Ágnes Sian Jones: The Archaeology of Ethnicity: Construsting Identities in the Past and the Present
Mersdorf Zsuzsa A nemzetek mítosza: Európa középkori gyökerei. Patrick J. Geary: Europäische Völker im frühen Mittelalter. Zur Legende vom Werden der Nation
    Szerzőink - Contents - Abstracts