Főoldal > Archívum > Korall 23. szám (nyomdai változat)
Keszeg Anna Kultúrtörténet és historiográfiai hagyományok. Keszeg Anna interjúja Roger Chartier-vel
Tanulmányok  
Kulturális minták és kölcsönhatások Európában
Koselleck Reinhard Tapasztalatváltozás és módszerváltás. Történeti-antropológiai vázlat
Almási Gábor Miért Cicero? A cicerói értelmiségi modell és értékek reneszánsz adaptációjáról
Kellner Anikó A tökéletes követ – elmélet és gyakorlat a kora újkori politikai kultúra tükrében
Vincze Orsolya Hanna A kora újkori magyar fordítások tétje
Kontler László William Robertson, skót történetek és német identitások. Fordítás és recepció a felvilágosodás korában
Erdősi Péter Barokk és neobarokk. Két fogalom kölcsönhatása Magyarországon
Fórum  
Apor Péter -
Iordachi, Constantin
Társadalomtörténet Kelet-Közép-Európában. Regionális nézőpontok globális összefüggésben. 2005. november 18–20. – Konferencia beszámoló
Könyvek  
P. Szathmáry István Szavak, történelem, etika John Lukacs: A történelmi tudat (avagy a múlt emlékezete)
Pócza Kálmán Ö. Kovács József: Az újkori német társadalomtörténet útjai
Apor Péter A reprezentáció politikája a fasiszta Olaszországban Claudio Fogu: Th e Historic Imaginary. Politics of History in Fascist Italy; Simonetta Falasca-Zamponi: Fascist Spectacle. Th e Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy
Pakot Levente Castellano, Juan Luis – Dedieu, Jean Pierre (dir.): Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime
Papp Barbara James Sharpe: Dick Turpin. The Myth of the English Highwayman
Kiss Zsuzsanna Tóth Árpád: Önszerveződő polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban
Nagy Ágnes Társadalmi klasszifi kációkon kívül és belül: a kategóriák hatalma és a dekonstrukció gyermekbetegségei Bódy Zsombor: Egy társadalmi osztály születése. A magántisztviselők társadalomtörténete 1890–1938.
    Szerzőink - Contents - Abstracts