EPA-borító      Számok > Korall 19-20. szám (nyomdai változat)
Benda Gyula † In Memoriam Benda Gyula (1943-2005). A helytörténetírás feladatai 5
Tanulmányok  
Clio & Psyche
Plato, Alexander von Történelem és pszichológia - oral history és pszichoanalízis. Problémavázlat és szakirodalmi áttekintés 12
Lafferton Emese Halált hozó hipnózis. Egy 1894-es eset és a tudomány mentális térképe 13
Kövér György Hysteriától a tébolyodottságig. Klára és Emma párhuzamos esettörténete 14
K. Horváth Zsolt A lélek segédei. A munkaszolgálat tapasztalata és elaborációja: Mérei Ferenc 15
Körkérdés  
Bácskai Vera -
H. Balázs Éva † -
Draskóczy István -
Gergely András -
Gergely Jenő -
Gerő András -
Gunst Péter -
Gyáni Gábor -
Klaniczay Gábor -
Kósa László -
Kövér György -
Kubinyi András -
Miskolczy Ambrus -
Németh György -
Niederhauser Emil -
Pajkossy Gábor -
Péter Katalin -
Ritoók Zsigmond -
Szabad György -
Szilágyi Miklós -
Vonyó József
Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról
Fórum  
Miskolczy Ambrus A Kossuth-ábrázolás technikái. Szubjektív historiográfiai széljegyzetek A bűnbaktól a realista lényeglátóig című gyűjteményes munka kapcsán
Könyvek  
Bertényi Iván ifj. Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata és befolyása politikai pályafutására
Baráth Katalin Lackó Mihály: Széchenyi elájul. Pszichotörténeti tanulmányok
Romsics Gergely Idegen kertből rózsát lopni? László János - Thomka Beáta (szerk.): Narratívák 5. : Narratív pszichológia
Kohut Tamás Roderick Phillips: Amit Isten összeköt... A válás rövid története
Kaposi Zoltán Sebők Marcell (szerk.): A sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából
 
   
  Szerzőink
  Contents
    Abstracts
    A Korall szerzőinek