EPA-borító      Számok > Korall 19-20. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
 
Takács Erzsébet Egy vita története. A szociológusok és történészek viszonya a fin de siècle Franciaországában
Majtényi György Az értelmezés hatalma és a hatalom értelmezése Az 1945 utáni társadalomtörténet fogalmi nyelvéről
Rurális társadalmak  
     
    "...hivatásom a mezőgazdaság" Kerék Mihály önéletírása
Gérard Béaur -Jürgen Schlumbohm   A rurális társadalmak problémája a német és francia történetírásban
Vári András   Angol játék a magyar gyepen
A Magyar Gazdasági Egyesület előtörténete
Horváth Zita   A Zala megyei parasztság helyzete a 18. században az úrbérrendezés forrásainak tükrében
Horváth Gergely Krisztián   Társadalmi és gazdasági hierarchia a dikális adórendszerben Moson vármegye adókulcs-tervezete (1838)
Molnár Ágnes   Alkalmazkodó polgárosodás: a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán A kiskanizsai "sáskák" példája
Források és olvasatok  
     
Festetics János   A parasztok viszonya földesurukhoz Magyarországon (1806)
Folyóiratszemle  
     
Szekeres András Van-e még mikrotörténelem?
A Quaderni storici három évfolyamáról (2001-2003)
Könyvek  
Kiss Zsuzsanna Alan R. H. Baker: Fraternity among the French Peasantry Sociability and Voluntary Associations in the Loire Valley, 1815-1914
Csíki Tamás Együttélés és kirekesztés Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945
Havadi Gergő Rainer M. János (szerk.): Múlt századi hétköznapok - Tanulmányok a Kádár-rendszer kialakulásának időszakáról
Bokor Zsuzsa Pető Andrea (szerk.): Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században
 
Szerzőink, Contents, Abstracts
A Hajnal István Kör 2005. évi konferenciafelhívása
A Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány felhívása