EPA-borító      Számok > Korall 18. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
A kisebbségi magyarság társadalomfejlődése 1920-2000
Kovács Attila Földreform és kolonizáció a Lendva-vidéken a két világháború között
Simon Attila Telepítések Dél-Szlovákiában a két világháború között
Gaucsík István A csehszlovákiai magyarság gazdasági szervezetei (1918-1938). Gazdasági egyesületek, szövetkezetek, ipartársulatok
Hámori Péter Magyar társadalomszervezési kísérletek Észak-Erdélyben (1938-1944)
Oláh Sándor Gyakorlati gondolkozásmód és megmerevedett etatizmus (1940-1944)
Bottoni, Stefano A hatalom értemisége - az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy
Gagyi József Hatalom, szakértelem, átalakulás. A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában
Gyurgyík László A szlovákiai magyarság társadalmi szerkezetének alakukulása 1980-2001 között
Könyvek  
Lajtai L. László Nacionalizmus nélküli nemzetektől a "nemzetek nélküli nacionalizmusig". Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek (szöveggyűjtemény)
Vogel Sándor Szabó M. Attlia: Erdély, Bánság, Partium történeti és közigazgatási helységnévtára I-II.
Kiss Tamás Mihez kezdjünk a történetekkel? Keszeg Vilmos: Homo Narrans
Novotny Gábor Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld
Krász Lilla Deáky Zita: A hivatalos és a hagyományos gyógyítás a magyar történeti forrásokban
Sohajda Ferenc Őri Péter: A demográfiai viselkedés mintái a 18. században. Lélekösszeírások Pest megyében 1774-1783.
Kiss László Horváth Sándor - Pető László - Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Munkástörténet - munkásantropológia
 
Szerzőink, Contents, Abstracts