EPA-borító      Számok > Korall 17. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Politika és hatalom a társadalomban
Kövér György Performációk I. "Zsidó társadalom" Tiszaeszláron a nagy per előestéjén
Szabó Dániel A véderőtüntetések résztvevői
Eőry Gabriella Az Országos Kaszinó tisztikara és tagsága (1883-1943)
Paksy Zoltán Nagypolitika kicsiben: parlamenti választás és társadalmi háttere Zalaegerszegen 1935-ben
Kiss László Egészség és politika - az egészségügyi prevenció Magyarországon a 20. század első felében
Nagy Ágnes Hatalom - lakásrendszer - társadalom. Egy lipótvárosi bérház lakói 1941 és 1960 között
Heltai Gyöngyi Fedák Sári mint "emlékezeti hely". A bulvárszínházi kulturális örökség átértékelése
Források és Olvasatok  
Ablonczy Balázs A kegyelmes úr napjai. Kísérlet Teleki Pál miniszterelnök határidőnaplójának elemzésére
Körkép  
Takács Erzsébet Luc Boltanski pragmatikus szociológiája (Konferenciabeszámoló)
Könyvek  
Deáky Zita Krász Lilla: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon
Horváth Gergely Krisztián Vonyó József (szerk.): Várostörténet, helytörténet. Elmélet és módszertan
Sohajda Ferenc Tomka Béla: Családfejlődés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában
Takács Erzsébet Gérard Noiriel: Penser avec, penser contre - Itinéraire d'un historien
 
Szerzőink, Contents, Abstracts