EPA-borító      Számok > Korall 15-16. szám (nyomdai változat)
Benda Gyula "Kvantitatívvá tenni a helytörténetírást" - Interjú Kápolnai Ivánnal
Tanulmányok  
Historiográfia: az eseménytől az időig
Revel, Jacques Visszatértés az eseményhez: historiográfiai áttekintés
Spiegel, Gabrielle M. Történelem, historicizmus és a szöveg társadalmi logikája a középkorban
Kóthay Katalin Anna A munka fogalma az egyiptomi Középbirodalom idején (Kr. e. 21-17. század)
Huszár Ákos Reinhart Kosseleck fogalomtörténete és az utópia problémája a szociológiában
Vári András Kelet- és Nyugat-Európa agrártársadalmi dualizmusa - tavalyi hó?
Pócza Kálmán Politika, morál és történetírás a háború utáni Németországban
Ö. Kovács József Egy politikai diktatúra társadalmi korlátai. Jelenkori kutatások az NDK-ról
Lajtai L. László Nemzeti vagy felekezeti történelem? A nemzeti történelem diskurzusa az első magyar történelem-tankönyvek Szent István-képének viszgálatán keresztül (1777-1848)
Bognár Bulcsu "A merészség a koncepcióban." Erdei kísérlete a hajnali társadalomszemlélet adaptációjára "A magyar paraszttársadalom" című művében
Mátay Mónika Historiográfiai viták a testamentumról
Frank Tibor Idő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban
Források és Olvasatok  
Ress Imre Hajnal István, a kismartoni hercegi levéltáros
Hajnal István Hajnal István levelei kismartoni levéltárosi éveiből
Folyóiratszemle  
Granasztói Péter Új utakon, változatos tájakon. Az Annales 2003-as évfolyama
Körkép  
Horváth Zita Jogtörténész és levéltáros. Tudományos emlékülés a Zala Megyei Levéltárban Degré Alajos halálának 20. évfordulója alkalmából
Korall Társadalomtörténeti Folyóirat Vita a "Bevezetés a társadalomtörténetbe" című kötetről
Könyvek  
Takács Erzsébet A történetiség rendjei. Francois Hartog: Régime d'historicité. Présentisme et expérience du temps
Őri Péter Husz Ildikó: Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében
Kustán Magdolna Dominique Garrigues: Jardins et Jardiniers de Versailles au grand siecle
Bódy Zsombor Tomka Béla: Szociálpolitika a 20. századi Magyarországon európai perspektívában
Gyarmati Gyöngyi Eva Fodor: Working difference. Women's Working Lives in Hungary and Austria 1945-1995
Havadi Gergő A kolhoztól az önálló termelőszövetkezetig. Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956-1967
Kiss László Szvitecz Zsuzsanna (szerk.): Rákstatisztika a kezdetektől a huszadik század közepéig
Vértesi Lázár Robert Perks - Alistair Thomson (eds.): The Oral History Reader
 
Szerzőink, Contents, Abstracts