EPA-borító     Számok > Korall 14. szám (nyomdai változat)
Rácz Lajos "...többnyire azt mondom, geográfus vagyok." Interjú Beluszky Pállal
Tanulmányok  
Vállalkozók - Cégek - Piacok
Horváth Gergely Krisztián "Béts tárháza." Moson vármegye paraszti gazdasága az alsó-ausztriai piacon a rendi korszak végén
Kövér György A "láthatatlan" aláírók. A 4%-os államkötvények jegyzői 1881-ben
Tomka Béla A magyar malomipar finanszírozása (1885-1913)
Pogány Ágnes A Pesti Victoria Gőzmalom összeomlása
Halmos Károly "A nagyvállalkozás történeti elmélete." A. D. Chandler Jr. három munkája
Vass Gergely Bankárok és menedzserek: a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű igazgatótanácsa a századelőn (1892-1914)
Eigner, Peter Spekulánsok, "szürke eminenciások" és a régi bécsi patríciusok hanyatlása. Tézisek a két világháború közötti osztrák vállalkozó polgárságról
Források és Olvasatok  
Timár Attila "A sznobság, tudja... az volt a hibás." Gyárosok és úriemberek: brit dzsentrifikáció és oral history
Timár Attila Interjú Sir Jeremy Ffolliot Chance-szel és Lady Cecilia Chance-szel
Könyvek  
Vonyó József A történetírás és a memoár határán. Gratz Gusztáv: Magyarország a két világháború között
Szabó Péter Horhi Melius Péter: Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól
Granasztói Péter Péter család. A nemes Kiséri Péter család Kiskunhalason
Lengvári István Varga Lajos - Vonyó József (szerk.): Tanulmányok Pécs történetéből 10-11-12.
Valuch Tibor Adalékok a proletarizáció történetéhez. Majtényi György - Szatucsek Zoltán (szerk.): A szabó tűje és a cipész dikicse. Dokumentumok a kisipar és a kiskereskedelem államosításának történetéből
 
Szerzőink, Contents, Abstracts