EPA-borító      Számok > Korall 13. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Női karrierek: lehetőségek és elvárások
Bicskei Éva Műkedvelés és professzionalizáció között. Nők képzőművészeti oktatásának intézményesülése az első világháborúig
Hámori Péter Női szerepek és szociálpolitika Magyarországon 1920-1944
Tóth Eszter Zsófia "Mi lesz akkor, ha meggyökerezek?" A vándorlás és a visszavándorlás megéléstörténetei munkásnők életút-elbeszéléseiben
Farkas Gyöngyi   "Gyertek lányok traktorra!" Női traktorosok a gépállomáson és a propagandában
     
Cieger András:   Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus idoszakában
Kiss Zsuzsanna:   A Zala Megyei Gazdasági Egyesület megszervezése a neoabszolutizmus korában
Heltai Gyöngyi: A "vendégjáték rítus" kockázatai A Csárdáskirálynő Romániában 1958-ban
Források és Olvasatok  
Hegyi Mátyás Emlékek egy letűnt korszakból. Egy futballista emlékezései 1926-ból
Szegedi Péter Az első cipőzsinórnál kezdődött... A magyar hivatásos futball születése
Könyvek  
Ö. Kovács József Vidéki társadalom és mezőgazdaság a kommunista diktatúrában - Brandenburg példáján. Arnd Bauerkämper: Ländliche Gesellschaft in der kommunistischen Diktatur. Zwangsmodernisierung und Tradition in Brandenburg 1945-1963.
Horváth Gergely Krisztián Kaposi Zoltán: Uradalmi gazdaság és társadalom a 18-19. században. A vrászlói társadalom átalakulásának folyamata
Vértesi Lázár Nemiség, polgári kultúra és fogyasztói magatartás. Gender, Civic Culture and Consumerism. Middle Class Identity in Britain, 1800-1940.
Bokor Zsuzsa A nemek kutatása Délkelet-Európában. M. Jovanivic - S. Naumovic (eds.): Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th Century and 20th Century
 
Szerzőink, Contents, Abstracts