EPA-borító      Számok > Korall 11-12. szám (nyomdai változat)
Horváth Gergely Krisztián -
Sasfi Csaba
"A honoráciorságért meg kell dolgozni." - interjú Fallenbüchl Zoltánnal
Fallenbüchl Zoltán A nyugdíj - kegytol a jogig (1600-1790)
Tanulmányok  
A város és társadalma
De Cevins, Marie-Madeleine A szegények és a betegek gondozása a középkor végi magyar városokban
Granasztói György Nagyszombat, 1579-1711. A város területe, mint elbeszélés
Bácskai Vera Bevándorlás és befogadás a dunántúli városokban a 19. század elso felében
Tilcsik György Szombathely kereskedelmi szerepe és jelentosége a reformkorban
Kaposi Zoltán A tradicionizmustól a modern gazdaságig. Kanizsai kereskedők és vállalkozásaik a feudalizmus utolsó korszakában 1690-1848
Sonkoly Gábor Vásárok, vásárkörzetek és városok Erdélyben 1820-ban
Walter, Francois A város meghatározásának problémái a 19. századi Európában
Beluszky Pál -
Győri Róbert
"A város a lás, a nyugtalanság, a munka és a fejlodés". Magyarország városhálózata a 20. század elején
Germuska Pál Ipari város, új város, szocialista város
Körkép  
Tóth Árpád "Hatalom, tudás és társadalom a városban". Beszámoló az Európai Várostörténészek Egyesülétének edinburgh-i konferenciájáról
Nagy Balázs -
Szende Katalin
A ülönbségek összekötnek? - Szegregáció, integráció és asszimiláció a középkori városokban. Beszámoló a Közép-Európai Egyetemen tartott konferenciáról
Katona Csaba 1945 utáni források az interneten - az ArchivNet
Könyvek  
Horváth Gergely Krisztián Bél Mátyás: Csiszolatlan gyémánt. Bél Mátyás életmuvérol három kiadvány kapcsán. Zala vármegye leírása; Sopron vármegye leírása I.; Heves megye ismertetése 1730-1735.
Bak Borbála Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század elso évtizedében. Lipiszky János és segítoi térképészeti vállalkozásának ismertetése.
Sonkoly Gábor Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás elott. Kis magyar várostörténet.
Gyáni Gábor Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás változatai Debrecenben 1867-1918.
Kaposi Zoltán Szakál Gyula: Vállalkozó gyori polgárok 1870-1940. Sikeres történeti modellváltás. Polgárok, vállalkozók Nyugat-Magyarországon.
Lugosi András Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Muvészeti emlékek; Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között. Az épületektol a várostörténetírásig.
Lengvári István Tóth G. Péter (szerk.): A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Struktúra és vársokép.
Czoch Gábor Deák Ágnes: "Nemzeti egyenjogúság". Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1848-1860.
Nagy Imre Gábor Karády Viktor - Kozma István: Név és nemzet. Családnév-változtatás, névpolitika és nemzetiségi eroviszonyok Magyarországon a feudalizmustól a kommunizmusig.
Rácz Lajos Benda Gyula - Szekeres András (szerk.): Tér és történelem.
Kontler László Szekeres András (szerk.): A történész szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkozás néhány aspektusa.
Husz Ildikó Andorka Rudolf: Gyermek, család, történelem. Lehet-e kétszer ugyanabba a fólyóba lépni? Történeti demográfiai tanulmányok.
 
Szerzőink, Contents, Abstracts