EPA-borító      Számok > Korall 10. szám (nyomdai változat)
Keller Márkus Debrecentől Berlinig. Interjú Niedermüller Péterrel.
Tanulmányok  
Divat - Fogyasztás - Anyagi kultúra
Medick, Hans   A megbecsülés kultúrája. A ruhák és színeik Laichingenben 1750 és 1820 között
Lukács Anikó   Nemzeti divat a reformkori Pesten
Ábrahám Barna   A divat és a népviselet kérdései a dualizmus korának román publicisztikájában
Valuch Tibor Divatosan és jól öltözötten. A városi öltözködés és a divat néhány jellegzetessége Magyarországon az 1970-es és 1980-as években
Levi, Giovanni   Magatartások, erőforrások, folyamatok a fogyasztás "forradalma" előtt
Benda Borbála Fogyasztási szokások és változásaik a 17. századi főúri udvarokban
Granasztói Péter   Társadalmi presztízs és hierarchia: tárolóbútor divat Kiskunhalason 1760 és 1790 között
Farkas Judit   Bisztrai Farkas Ferenc és a bibliofil könyvkiadás. Adalékok a két világháború közötti magyar könyvkultúra történetéhez
Bódy Zsombor Polgárok és munkások 1929-ben. Adalékok a fogyasztás történetéhez.
   
Fórum  
Kovács Éva Az asszimiláció ambivalenciái (Széljegyzetek Kovács I. Gábor tanulmányának apropóján)
Körkép  
Nagy Sándor 19-20. századi társadalomtörténeti adatbázis építése Budapest Főváros Levéltárában
Tóth Eszter Zsófia Új irányzatok a magyar társadalomtörténet-írásban. A hatvanas évek mint kutatási probléma
Könyvek  
Bácskai Vera Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. Században
Brandt Juliane Mariana Hausleitner: Die Rumänisierung der Bukowina: Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Großrumäniens. 1918 - 1944.
Brandt Juliane Hudi József: Fábián-emlékkönyv. Fábián József (1761 - 1825) református esperes pályafutása.
Klement Judit Tomka Béla: Érdek és érdektelenség. A bank-ipar viszony a századforduló Magyarországán 1892-1913.
Tóth Zoltán Hofer Tamás (szerk.): Régi falusi társadalmak. Féle Edit néprajzi tanulmányai
Szerzőink, Contents, Abstracts
Repertórium