EPA-borító    Számok > Korall 9. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
Rendi társadalomszerveződés. Életpályák - konfliktusok (16 - 17. század)
Erdélyi Gabriella "Causa scientiae". Egy 16. századi tanúvallomási jegyzőkönyv anatómiája
Dominkovits Péter Familiáris szolgálta - vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint
Koltai András Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban Batthyány Ádám (Bécs 1630-1659)
H. Németh István Polgár vagy nemes? A városok nemesi rendű lakosainak problematikája a felső-magyarországi városszövetség tevékenysége tükrében
Kármán Gábor Fatányér és kőkorsó. Magyarok és havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata szemével
     
Tóth Gábor:   Az elmélet szerkezete és a szerkezet elmélete
Szűcs Jeno középkor-képéről
Szabó Péter:   "Mert a fának van reménysége..."
Csonkolt fák Magyarországon
Bognár Szabina:   Öröklési gyakorlat vizsgálata a századfordulón
Mattyasovszky Miklós és Baross János gyűjtése
Kovács I. Gábor:   "Törzsökös" és "asszimilált" magyarok, "keresztény allogének" és "zsidók" a dualizmuskori Magyarország középiskoláiban
Forráskritikai észrevételek Karády Viktor cikkéhez
     
Fórum  
Szekeres András Milyen (lesz) a magyar mikrotörténelem?. (Gondolatok Für Lajos A berceli zenebona című műve kapcsán)
Szilágyi Márton Irodalomtörténeti megjegyzések. (Für Lajos A berceli zenebona című művéről)
Könyvek  
Ablonczy Balázs Vonyó József: Gömbös Gyula és a jobboldali radikalizmus
Keller Márkus Hartmut Kaelble: Der historishe Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert
Sasfi Csaba Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban (1-5.). (Szögi László, Kiss József Mihály, Mészáros Andor munkáiról)
 
Szerzőink, Contents, Abstracts