EPA-borító > Számok > Korall 5-6. szám (nyomdai változat)
Tanulmányok  
A munkától a szociálpolitikáig
Jürgen Kocka   Az európai történelem egyik problémája: a munka
Brandt Juliane   Adalékok a munka fogalmának református koncepciójához a 19. századi Magyarországon
Ulicska László   A munkanélküliség feltalálása Magyarországon. A munkanélküliség fogalmának recepciója a magyar társadalomban.
Tóth Árpád   Önsegélyezés és önszerveződés. Temetkezési és betegsegélyező egyletek a reformkori Pesten
Bódy Zsombor A "szociális kérdés" kezelésének alternatívái a 19. század végén. Az 1891-es kötelező betegbiztosítási törvény keletkezése
Dömsödi Balázs A menhelyektől a minta-építkezésekig. A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep
Susan Zimmermann Védett és védelemben nem részesülő munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig. Ausztria és Magyarország összehasonlítása
     
Tóth G. Péter:   A lator teste és a lator test. A bűnösség kultúrája a kora újkori Magyarországon és a büntetés-emlékeztetés problémája
Jászberényi József József: A nyelv, a valóság és a tények átértékelődései. Egy "kívülálló" konstrukciója a kortárs historiográfia hatástörténetileg jelentősnek látszó csoportjairól, alakjairól
Körkérdés  
Bácskai Vera -
Faragó Tamás -
Gerő András -
Granasztói György -
Gyáni Gábor -
Halmos Károly -
Kövér György -
L. Nagy Zsuzsa -
Ö. Kovács József -
Tóth Zoltán -
Vonyó József
A Korall körkérdése a társadalomtörténet-írás helyzetéről
Körkép  
Majtényi György Gyermek a történelemben. Beszámoló a Hajnal István Kör 2001. augusztus 24-25-i gyulai konferenciáról
Majtényi György "Uraltak" vagy "önfejűek". Diktatúrák mindennapjai a német társadalomtörténet-írásban
Könyvek  
Gelléri Gábor Paul Ricoeur: La mémoire, I'histoire, I'oubli
Sohajda Ferenc Molnár András (szerk.): Zala megye archontológiája 1138-2000
 
Szerzőink, Contents, Abstracts