EPA-borító      Számok > Korall 3-4. szám (nyomdai változat)
Emlékezés Dányi Dezsőre (1921 -2000)
 
Tanulmányok  
Iskola: intézmény - esély - érvényesülés
Sasfi Csaba   Az oktatás társadalomtörténeti megközelítése: négy dunántúli nemesifjú kiművelése a reformkorban
Keszei András   A kulturális környezettől a társadalmi feltételekig
Tóth Árpád   A középiskoláztatás stratégiái. A pozsonyi középiskolák társadalomtörténete a 19. század első felében
Benda Gyula   Kisvárosi társadalom és gimnáziuma. Egy mezővárosi gimnázium helybeli diákjai a 19. század első felében
Karády Viktor   Magyar kultúrfölény vagy iskolázási deficit? Újabb adatok a honi középiskolások dualizmuskori nemzetiségi összetételéről (1896 - 1914)
Lengvári István A Pécsi Ciszterci Fogimnázium tanulói (1851 - 1911)
   
Kövér György Keresztutak a gazdasági elitbe
Kende Gábor -
Kovács I. Gábor
  A tudáselit középiskolái. A két világháború közötti tudáselit középszintű iskoláztatása
Keller Márkus   Két elit-középiskola a Horthy-korban
Müller Ildikó A Budapesti Tudományegyetem nőhallgatóságának társadalmi összetétele (1896 - 1914)
     
Gyáni Gábor   Érvek a kettős struktúra elmélete ellen
   
Német történészek Bourdieu-ről
Reichardt Sven Bourdieu történészeknek? Kulturszociológiai ajánlat a társadalomtörténet számára
Pozsgai Péter Kézművesek és kézművescsaládok Tornán a 19. században II. rész
Wehler, Hans-Ulrich   Pierre Bourdieu. Az életmű magva
Takács Károly Árpád-kori csatornarendszerek kutatása a Rábaközben és a Kárpát-medence egyéb területein II. rész
   
Körkép  
Brandt Juliane A politika mint vallás? Beszámoló "A vallás nacionalizálása, a nemzet szakralizációja a 19. század és a 20. században Középkelet-, Délközép- és Kelet-Európában" című konferenciáról (2000. november 30. - december 2. Lipcse)
Brandt Juliane A Délkelet-Európára vonatkozó németországi oktatás és kutatás helyzete. Beszámoló a Südosteuropagesellschaft 2001. február 23-24-i üléséről.
Könyvek  
Buskó Tibor László Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig.
Gelléri Gábor Bernard Lepetit: Carnet de croquis. Sur la connaissance historiqe.
Granasztói Péter Daniel Roche: Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siecle. Historie des choses banales. Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIII-XIXe siele).
Horváth Gergely Krisztián Borsos Balázs: Három folyó közt. A bodrogközi gazdálkodás alkalmazkodása a természeti viszonyokhoz a folyószabályozási munkák elött és után (1840-1910)
Horváth Gergely Krisztián Scott M. Eddie: Burgerland történelmi gazdacímtára
Klement Judit Georges Duby: Folytonos történelem
Ring Orsolya Fábri Anna (szerk.): A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865.
 
Szerzőink, Contents, Abstracts