stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Szepesi Attila

Pesti veduta

(Változat egy Ensor-képre)

Jön, jön, jön. De hol is? Klaffog a négy pata.
Földig lóg a feje, caplat a vén csacsi.
Hátán, nézd, a kereszt, por lepi bár, ragyog.
                  Roskadtan továbbléptet az

imbolygó füles a tarka sikátoron.
Csánkján sár a kolonc, farka merő bogáncs.
Supp-supp, csetlik odébb, úgy viszi Jézusunk,
                  lüktet horpasza. Szél-üzött

ringy-rongy köntöse száll, kuksol a vén csacsin
Megváltónk. Saruja leffeg. Arany sugár
fénylik arca körül. Látja-e bárki is?
                  Itt van végre! Tömeg tolong

szerte: kék-lila-zöld báva ripők-sereg.
Trom-trom-trombita zeng. Lófogu csikkszedő
kószál, cafka, bolond. Buffog a nagyhasu
                  bőrdob, nyeggeti verklijét

részeg kódis, akit körbesürög pösze
bakfis, csillagjós, főpapi-álruhás
zsebmetsző, buzi és szürke zakóban a
                  göthös, nyámnyila lantverő...

Merről jön? Hova tér? Caplat a vén füles.
Földig lóg a feje, úgy viszi Jézusunk.
Körbe maszka-sereg. Méla sikátoron
                  gázlámpák sora közt bakák

buffognak. Gyül az est. Füst gomolyog. Oda-
fönn mécsláng hunyorog. Csillag-e vagy lidérc-
fény tán? Cimbalom és halk fuvolák, rekedt
                  bőgők dallama összeér.

Klipp-klapp. Lép a füles. Merre? Ki tudja azt:
várja széna-e vagy szunnyad az útfelen?
Udvar, kőbe-fagyott, hívja-e hálni, vagy
                  tépett-lombu akácliget.

Árokpart, leszakadt, hol papir és szotyós
dinnye s húscafatok bűzlenek – arra tér
enyhet lelni? Vagy egy rom fele, hol kivert
                  eb szortyog csupa-vér zugon.

Árnyék árnyra tolul. Álmodod-e? Tova-
botlik künn az uton szellemalak. Körül
sűrű, kormos az éj. Füstszinü bőregér
                  szálldos görbe tetők felett.

Visszfény-e? Nosza föl. Újra alá. Sereg
immár. Cirregető raj. Belehussan a
ködbe. Föl-le cikáz. Pördül alá s megint
                  – egy-két-hár – föl az ég felé.stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret