Archívum

A bolyongás rózsája

Ladik Katalin
2011. szeptember

Itt voltam?
Letaposott virág.

(Jel)

Jel – A magyar nyelvben a jel, jelvény, jelkép, jelzés, jelenség, jelentés, jeles, jelen, jelenlét, jelentőség, jelentékeny, jelleg, jellem, jelmez szavak – noha a jelek más-más típusát jelölik – egyszerűen képeztettek ugyanabból a gyökből. Vagyis a lét jelenvalóságát megerősítő szavaink hangtanilag egy bokrot alkotnak. A tárgyak, az állatok, a virágok valamilyen elvont fogalom, eszme jelképei. Ezekben a gondolat és jel eggyé olvasztva azt a tért foglalja el, amely a szellemi és anyagi világot összeköti, egységet, harmóniát teremtve közöttük.

9 minden helyenAz életet adó erő még betemetve. / Villám, nyugtalanság. / Mély, ezüst áramlat / Súlyos, kimerítő álmok folyója / A sötét torkú holdban. / Oda sújts, villám! / Szörnyű ház lakója vagyok. / Éjjel a sárkány ölében / Az ég veri arcom. / Nincs hová elmenni, / Nincs hová visszatérni.

Biochip – Más néven transponder, ami egy módszer, a mikrochipben lévő információk olvasatának elraktározására. A biochip mérete: 7 mm hosszú és 0,75 mm széles. Olyan méretű, mint egy rizsszem, és egy transpondert és egy feltölthető lítiumelemet tartalmaz. Több mint 1,5 millió dollárt költöttek a fejlesztők arra, hogy megtalálják az emberi testben azt a helyet, ahová a legcélszerűbb beültetni a biochipet. Találtak is két megfelelő helyet: a homlokon, a haj alatt, és a kézfejen, mégpedig a Bibliában pontosan megadott helyen. „És megadatott, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessék meg és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.” (Jelenések könyve 13,16–17.)

A beültetett bio-chipet nem tanácsos elmozdítani. Ha ezt sebészetileg megkísérelnék, a piciny kapszula megsérülne, és az emberi test érintkezne a lítiumvegyülettel, valamint baktériumokkal, ami fekélyt okozna azon a helyen, ahová beültették. A GPS műholdas helymeghatározó rendszer azonnal jelezné, hogy elmozdították, és riasztaná a területi illetékes hatóságot. A Biblia erről így ír: „…és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt…” (Jelenések 16,2)

Anyajegy – Ez a repedt fal álomkórtól terhes. / Ki ez a darázs fölöttem? / Ki ez a nő, aki meszel bennem? / Ha mindez, ami körülvesz – fal, / ha én darázs vagyok / és bennem ez a rovar – ember, / akkor hol végződöm én s hol kezdődik az ember? (Egy)

Anya – Az ember ősi kultúrájának főalakja a Nagy Istenanya, a Magna Mater, aki a Mindenség és az istenek szülőanyja. A földdel, a természet termékenységével áll kapcsolatban, és elsősorban az eredet, az életerő, másfelől pedig a pusztítás szimbóluma is, mint ahogyan számos hindu és egyiptomi anyaistennő példája bizonyítja. De ahogy a védő-tápláló föld eltemet vagy elpusztít, az anya is hol jóságos, hol komisz, sőt fenyegető tud lenni, aki adja és elveszi az életet, mint az istennők: Kübelé, Déméter, Ízisz és Istár, akik képesek felfalni a saját gyermekeiket.

Négy fekete ló mögöttem repülFekete szemű anyám, enyhítsd szomjadat a sötét szobábul. Eljön az este, tüzes hamuba takarlak, ablakodat befalazom, a vakablakba ültetlek. Fehér galamb repül, ajtó és ablak nincs rajta. Hétszer megolvasom ujjaimat, összeverem szárnyaimat. Meleg szél fújja hátamat, nézz hátra, anyám, mit látsz? Négy fekete ló, olyan sovány, hogy fázom tőlük. Vágd le, anyám, a karodat, tedd be a szájamba, hozzád akarok repülni. Szem, száj, orr, fül, hol vagytok? Itt vagyunk a forró hamuban. Fehér galamb repül, elviszi örökre az ajtót, ablakot. Ezt énekeltem sötét szobában, anyám halálakor.

AblakAz ablak kapcsolat a belső és külső világ között, lelki értelemben is. A nyitott ablak a fény, a befogadás, a tisztulásra vágyó lélek, illetve szándék, az elvágyódás kifejezése. Az ablak a társadalmi közlések, jelbeszéd színpada. Lehet üzenni ablakba tett gyertyával, virágokkal, a függöny színével és állásával, az ablaktáblák helyzetével, az üvegre ragasztott jelekkel, az ablakban való megjelenés mikéntjével, akár egy színházi páholyban. Az ablak a ház szeme. A háztetőkön és a ház arcán nem véletlenül hatnak szemként az ablakok és szájként az ajtó. A várak szúrós tekintete a fenyegető lőrés, a börtönajtóé a figyelőrés. A külvilággal való végleges szakítás jelképe a befalazott vakablak.

Szent Teréz barna arca Ők ketten utaznak. / Közelebb a puhára borotvált trónushoz, / ahol kiéhezett darazsak ülnek. / Közelebb egy másfajta elragadtatáshoz, a behavazott / belső ajtón keresztül, hol a zúzmarás / hernyó uralkodik. Az ő barna kegyelme / oly hő vágyat áraszt – / a padlóból tüzes kardvirágok törnek elő. // Oh, add meg nekik ! / Vétkezzenek velem.

Vallási jelképek – A vallási jelképek többértékűek, vagyis egy időben számos jelentést hordoznak. Képesek kifejezni a paradox, a feloldhatatlannak tűnő ellentmondásokat.

A jelképek az adott emberi helyzetet a kozmikus viszonyokkal társítva, azokhoz viszonyítva jelenítik meg, de lehet fordítva is, amikor a közvetlen szituációnak kozmikus jelentőséget tulajdonítanak.

Vadlibák utolsó, tüzes sugaraKevesen éltek azon a hegyen. / Kénnel füstöltek egész éjjel, / Várták a Vízöntő-kor hajnalát. / Valami súlyos járvány tombolt / A féltve őrzött kertben. / Véres szárnyakkal, égési sebekkel / Húztak el a hómezők felett.

Angyal – Az angyal nem mindig visel szárnyat, a korai keresztények így különböztették meg őket a pogány szárnyas erószoktól, géniuszoktól, victoriáktól. A késő reneszánsztól kezdve a szárny néha ismét eltűnik a vállukról. Bár nemük nincs, nőiesek és ifjak; rendszerint dicsfény övezi fejüket. Az angyalok emberfölötti voltát egyéb vonásaik mellett nemnélküliségük jelképezi. Különleges személyiséget jeleznek egyes samanizáló kultúrákban a sámán transzvesztita megnyilvánulásai. A nemek cseréje széles körben elterjedt, eurázsiai mesemotívum – a büntetésként lányból lett legény meseelem a magyar népmesékben is előfordul.

Fényes vadállatként sziszeg, de nem ég elFújják, míg lángra nem lobban, / Hosszú körmű kéz nyúlik ki belőle, / Egy kidőlt fára zuhan, / S már-már elviselhetetlen a gyönyör, / Mely asztráltestét égeti. // Esőkabátban, ködszerű halmazállapotban várakozik, / Míg végre, tüzes szegekkel emberek jönnek, / Saját nedves szárnyaira, keresztre feszítik, / Száraz fűcsomókból készült máglyára vetik.

Bukott angyal – Keresztény hagyomány szerint a Sátán eredetileg főangyal volt, aki fellázadt Isten ellen, s ezért társaival letaszíttatott a mennyből.

Látomás nyűgözhette le őketEgymás arcába gázolnak. / Mindkettő vesztes, mindkettő győztes. / Két fehér, szárnyas ember, / Vak, villámsújtotta tükörben.

Csont előtt virradat – Hideg késsel kettészeli a látóhatárt: / Fakul, vékonyul a seb az égen. / Az átok rég beteljesült: / Az utolsó férfi is meghalt, az asszonyok megöregedtek. / Nincs éjszaka és nincs nappal – örök szürkület van. / Egy didergő madárijesztő virraszt az égen.

Mennyei jegyességÁrnyéktalanul bolyongunk / Nőből nőbe / Férfiból férfiba.

Fekete csillagok kútjaNem férfi és nem nő, / Holdat és napot visel szarvain. / Bordái között rozsdás szegek, / Kiitta saját árnyékát. / Mélysége Nuit, tartalma Hadit, / Androgynos Gyermek a Vízöntő-kor hajnalán, / Küldetése: 666

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.