Archívum

Emlékezés; Mózes a pusztában; Kolozsvár: városnézés

Borbély András
2011. március

Emlékezés

Egy reggel zenévé változik a táj,
fémhuzallá nyúlnak az ürességben
kifeszített árnyékok, sóhajok,
töredelmesen kiszáll a fagy
a talajba tapadt gyökerek közül,
és a húrokra ragadt tollazaton,
mint a kőre rácsöppenő olaj,
ezüstösen csillan a madárvér.
S fölzengenek a kóbor zivatarok,
mind az esők, a sók és a sirályok,
jégtükrén befagyott holtidőknek
ellátogatnak hozzád a szavak,
költők álmai, növények s bogarak,
gyöngykórók inogva hajlongó szára,
izgatottan fújtató paripák
lehelete ősz végi hajnalon,
majd hasogató szilánkos szelekben
rongy- és cserépdarabok süvítése,
kiáltozások, átkok és nevek,
szitkok lepusztult agorákon.
És miként tajtékos folyón ingatag
csónak, zátonyok, örvények, vészt jósló
igék ellenében láthatatlan
fölfehérlő, tépett vitorlája
vagy sápatag szenteknek ikonjai
pazarul festett katedrálisokban,
vézna költők és halálra szántak
utolsó megriadt mosolygása…
A palaszürke tájban egy kisfiú
álldogál: játékai földbe nőttek,
lovacskák, kocsik, kövek és gombok
rendeződnek várossá körötte…
S a celluloidok beleszakadnak
a képbe, a kamerákat feldönti
a szél, madárvér csöppen a kőre,
és megremeg alattunk az idő.

Mózes a pusztában

Figyeljetek, egek, hadd szóljak!
Hallgassa a föld is számnak beszédeit!

Kőszikla!
Ínségben, pusztaságban,
meglásd, érckeze végigsimít a mezőkön,
egyszerre osztja áldását s az átkot.

És föltámad a hajnal most,
mint fénylő szájú Kerberosz:
Ő hívja Őt,
és Ő indul Hozzá.

Szeme vasgolyó.
Lépked.

S mire komótos lépteik találkoznak,
és szóba elegyedik a két Öreg egymással,
a völgyben már a gyászév is letelt.

Kolozsvár: városnézés

Csak a nemi szervüket láttam:
ágyékot, farkat,
combot, mellbimbót és
ikráikat a porban.

Én voltam egyedül árva,
ivaréretlen és
gyenge és
vágy nélküli és
halott.

Talpam alatt is, miként a pókok,
csakis az ő
csontjaik ropogtak.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.