Archívum → Kortársalgó

Megbabonázott szavak

Czigány Magda
2010. október

Nagy örömmel olvastam Cs. Szabó László Hódoltsági irodalom című művének ismertetését Alföldy Jenő tollából a Kortárs júniusi számában (A magyar líra messziről). A tanulmány több, mint merő ismertetés. Szétágazóan, nagy kitekintéssel, beavatottan térképezi fel a hátteret is, az indítékokat, amelyek arra késztették Cs. Szabót, hogy miközben a Rákosi-korszak irodalmát, vagyis inkább: irodalomnak csúfolt kényszerpublikációit kritikáiban vehemensen ostorozza, finom megkülönböztetést tegyen író és író között, jobban megértve volt barátainak, írótársainak esetleges motivációit, mint a fiatalabb nemzedék örömujjongó elkötelezettségből keserű csalódottságba forduló meghasonlását. A kötet egyedülálló személyes kritika azoknak a sötét éveknek irodalmáról. Ezt akkor csak az emigrációban lehetett kimondani, otthon még a magánvélemény megfogalmazása is veszélyekkel járt, nyilvánosságra hozni, ha egyáltalán lehetséges lett volna, a szó szoros értelmében főbenjáró bűnnek számított.

A kombattáns írásokat azonban szerintem nem a „hidegháború hangulata itatta át”, ahogy Alföldy írja, aki szerint Csé is „eltökélt harcosa lett a hidegháborúnak”, hanem a mélyen érzett személyes felháborodás és elítélése mindannak, aminek ő semmiképpen sem akart részese lenni, választva a kikényszerített megalkuvás helyett az emigráció létbizonytalanságát. Ez a létbizonytalanság az első olaszországi évek alatt nagyon is valós volt, Csének a betévő falatra való pénz előteremtése is gondot jelentett. Így ezen írásaiban, mint a valós életben is, joggal emelhette fel mutatóujját, és a saját döntésének erkölcsi dobogójáról nyilatkoztathatta ki elmarasztaló szentenciáját.

Nem ezek a megjegyzések késztettek azonban írásra, hanem a felfedezés, hogy úgy tűnik, Csé hiába harcolt a személyi adatait hibásan közlők ellen. Kezdte a sort a Magyar Irodalmi Lexikon. Mint Csé írta, a róla szóló szócikk első hét szava: „Csíkcsekefalvi Szabó László (Rétság, 1905. máj. 29.)”, négy vaskos tévedést tartalmaz. Az elírás, hogy Csekefalvi helyett Csíkcsekefalvi, mind a mai napig tartja magát, hivatkozásokban itt-ott előfordul, bár nemcsak Csé, hanem Czigány Lóránt is számos helyen megtette szóban is, írásban is a kiigazítást. A második tévedés a szülőhely megnevezése, a Rétság. Csé ebben „palóc összeesküvést sejtett”, és ironikusan ezt tette meg az Irodalmi Ujságban közölt cikke címének (Születtem Rétságban, 1965, dec.15.), amelyben a lexikon hibáit pellengérezte ki. Alföldy Jenő azonban tovább megy. A szülőhelynek tartott Rétságot kis székely falunak tünteti fel, és megjegyzi, hogy ennek ellenére Csét, Máraival együtt, polgári, „urbánus” íróként tartjuk számon. Csének persze sem a palócföldi, sem az erdélyi Rétsághoz (ha ez utóbbi egyáltalán létezik) semmi köze, Budapesten született, a Gizella utcában.

A harmadik tévedés a születési hónap: november helyett május. Ismét Csét idézve, a szócikk írója áthelyezte őt a zord Skorpió jegyéből a nyájas Ikrek havába. Azt is csak úgy, hogy még a születésnapot is megváltoztatta 11-ről 29-re – ez a negyedik tévedés, még a hónap vége előtt vált ugyanis az asztrológiai kalendárium. A londoni Szepsi Csombor Kör megülte Csé fontos évfordulóit az ünnepelt részvételével. Ha csak mód adódott rá, jó előre lefoglalva a lengyel klub dísztermét november 11-re. Csé rezignáltan vette tudomásul, hogy a megbabonázott szavak elleni küzdelme nem volt több, mint szélmalomharc. Úgy érzem azonban, hogy egy „kardvágást” megér a Rétság elleni felszólamlás. Maradjon meg a csecsemő Csé budapestinek, bár számára a gyermekkor csodálatos kolozsvári élményei jelentették az igazi otthont. Álljon tehát itt helyesen a hét ominózus szó: „Csekefalvi Szabó László (Budapest, 1905. nov. 11.)”.

Végezetül még csak annyit: Czigány Lóránt nem 2009-ben, hanem 2008 novemberében hunyt el, pár héttel a Hódoltsági irodalom megjelenése előtt. Még a nyáron megadta a nihil obstatot Csé könyvére, amit ő szerkesztett. Csupán a névmutató legutolsó javításait nem vette vagy nem tudta már figyelembe venni a kiadó. De hát a hibáknak is ott kell maradni a megbabonázott Csé-kötetekben.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.