Kortárs

 

Cseh Károly

 

Téli napforduló

                                                           N. G.-nek

Perselybe csörrenő pénz is
               lehetne ilyenkor a szó,
               de csak a télbe forduló
                             nappal csikordul;
s újra meg újra ugyanúgy
               ott dermednek a fagyban,
               fejkendőjükbe bugyolálva
               standjuknál a kofák
                             matrjoskababái;
sárgáll asztalukon a sütőtök szelete,
               mintha fogyó-növő holdak
               szállottak volna alá
               a szitáló fehérrel;
kosarak, almák, fenyőkoszorúk közt
olyan most ez a kései reggel,
               oly mozdulatlan
               és csöndes, hogy szinte
borostyánkövébe zárhatna mindent
az égve felejtett utcai villany;
               s hirtelen – talán kegyelemből –
               satírozni kezd mindent a menny,
és az alig derengő
templomtorony
mágussüvegére

csillag-, nap- s holdjeleket rajzol a hó.

 

2005. december 24.

 

 

 

 

 

 Nyitólap