Fizikai Szemle borítólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2006/11. 387.o

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
Alvin M. Weinberg, 1915-2006

2006. október 19-én 91 éves korában Oak Ridge-i otthonában elhunyt Alvin M. Weinberg, az atomenergetika kiemelkedő tudósa, az atomreaktorok és atomerőművek világhírű szakértője.

Weinberg Chicagóban született és tanulmányait is ebben a városban végezte. A chicagói egyetemen szerzett doktori fokozatot 1939-ben a matematikai biológia témaköréből. 1941-ben csatlakozott Wigner asszisztenseként ahhoz a Wigner Jenő vezette kutatócsoporthoz, amelyik egyebek között létrehozta a világ első atomreaktorát. Wigner mellett szoros kapcsolatba került az atommagfizika több kiemelkedő kutatójával, így Enrico Fermivel és Szilárd Leóval is.

A háború után 1945-ben Oak Ridge-be költözött és az akkor még Clinton Laboratóriumnak nevezett létesítményben kezdett dolgozni. Kiemelkedő képességei miatt gyorsan haladt előre a ranglétrán. 1946-ban a Laboratórium Fizikai Osztályának igazgatója lett, 1948-ban pedig a Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatási igazgatójává nevezték ki. 1955-ben lett az ORNL igazgatója, és ezt a pozíciót 18 éven át töltötte be.

1958-ban jelent meg Wigner Jenővel közösen írt monumentális műve, A neutronos láncreaktorok fizikai elmélete, amely a szakterület egyik alapvető művévé vált.

1959-ben választották meg az Amerikai Nukleáris Társaság elnökének, 1960-tól pedig az elnök tudományos tanácsadó testületének tagja lett. Tagja volt az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiájának, a Nemzeti Mérnök Akadémiának, az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, az Amerikai Filozófiai Társaságnak, valamint külföldi tagja a Holland Királyi Tudományos Akadémiának. Pályafutása alatt egyik vezető szószólója volt az atomenergia alkalmazásának. Rendkívüli módon foglalkoztatta a reaktorbiztonság kérdése, ami miatt szembekerült az atomenergia alkalmazásának egyes akkori haszonélvezőivel. Ez vezetett ahhoz, hogy 1972-ben távoznia kellett az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium éléről. Ez azonban nem befolyásolta elkötelezettségét.

1974-ben az USA Energiakutatási és Fejlesztési Iroda igazgatójává nevezték ki, megalapította az Oak Ridge Társegyetemek (Oak Ridge Associated Universities, ORAU) Energiaelemző Intézetét, és annak igazgatója lett 1975-ben.

Tudományos pályafutása alatt végig szoros kapcsolatot tartott Wigner Jenővel, Teller Edével, Szilárd Leóval és Neumann Jánossal. Erről több cikkben is beszámolt, amelyek magyar nyelven is elérhetőek.

Megemlékezésképpen érdemes szó szerint idézni látnoki szavait: "Manapság az atomenergia a világ sok részén rossz napokat él át. Mi, a nukleáris közösség, gyakran a környezetvédő aktivistákat és a kormányzat hivatalnokait vagyunk hajlamosak vádolni az események ilyen fordulatáért. Én azt gondolom, mi is vétkesek vagyunk. Reaktoraink közül néhány tervezési hibáktól terhelt, gondoljunk például a csernobili reaktor pozitív üregtényezőjére, a Three Mile Island-i reaktor kétértelmű vízszintjelzőjére. Szeretném John Wheeler szavait e helyzetre alkalmazni: »Az atomenergia újjászületéséhez a nukleáris közösség szigorú és aprólékos figyelmére van szükség a minőségi és biztonsági követelmények tekintetében, és arra az intellektuális felelősségérzetre, amely az atommérnöki szakma megalapítóját, Wigner Jenőt jellemezte«."

Alvin M. Weinberg írásai a Fizikai Szemlében
Az új nukleáris korszak - 40 (1990) 65
A magyar maffia Chicagóban - 40 (1990) 93
Atomenergia - magyar találmány? 42 (1992) 413
Wigner Jeno, az elso nukleáris mérnök - 45 (1995) 191, 52 (2002) 313
A német uránprogram - 50 (2000) 354 (Hans Bethével)