Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/5. 165.o.

Az MTA ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSE

Az Magyar Tudományos Akadémia május 8-9-én tartotta 166. évi közgyűlését. A megalakításának 175. évfordulóját ünneplő akadémia közgyűlésének első napi ülésén megjelent és felszólalt Göncz Árpád köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Paskai László bíboros. Az ünnepi ülésen a Kormány több tagja, számos közjogi és egyházi vezető is részt vett. Az Akadémia 175 éves jubileumi ülése hazánk milleniumi ünnepségével esik egybe. Az ünnepi ülésen Glatz Ferenc elnök “Az ezer éves magyar állam" címmel tartott előadást. Ezt követte az Akadémia aranyérmének, majd az Akadémiai díjak és Újságírói díjak átadása. Az ünnepi ülést koncert zárta.

Akadémiai Aranyérem

Az MTA 2000. évi aranyérmét SIMONYI KÁROLY, az MTA rendes tagjának, az Academia Scientiarum et Artium Europaea tagjának a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem díszdoktorának, “professzor emeritus" egyetemi tanárának adományozta életművéért, a radarfizika és a magfizika területén fél évszázadon át kifejtett kiemelkedő jelentőségű, széleskörű hazai és nemzetközi elismerést szerzett iskolateremtő tudományos munkásságáért, mérnökök és fizikusok generációinak oktatásáért és neveléséért, valamint “A fizika kultúrtörténete" című tudományos mű és számos kiváló egyetemi tankönyv megalkotásáért.

A professzor egészségi állapota miatt nem tudta átvenni személyesen a kitüntetést. Fia, ifjú Simonyi Károly, a Microsoft vezető szoftverfejlesztője vette át a díjat.

Simonyi Károly magnószalag felvételről szólalt meg és köszönte meg a kitüntetést. Úgy érzi - mondta -, hogy a kitüntetést nem tudományos eredményéért kapta, hanem a pedagógusnak szóló elismerésként. Magát mindig elsősorban pedagógusnak vallotta. A szeretet, amit szüleitől, családjától, munkatársaitól, hallgatóitól kapott kísérte pályáját. Ennek köszönheti eredményeit. És ezért mond köszönetet az Akadémiának.

Ezután fia bejelentette, hogy édesapjával egyetértésben úgy döntött, hogy 25 millió forinttal hozzájárul az árvízkárok felszámolásához, továbbá 25 millió forinttal pedig a tudományos kiitatást kívánja támogatni.

Akadémiai Díjak

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 2000-ben Akadémiai Díjban észesítette a fizikai tudományok terén elért eredményeiért SZABÓ GÁBORt, a fizikai tudományok doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanárát, a mikroelektronika területén végzett, nagy nemzetközi elismerést kiváltó tudományos kutatásaiért, amelynek során újfajta interferometrikus eljárást dolgozott ki az ultranagy feloldású fotolitográfiában alkalmazott úgynevezett fázis tolásos (phase shifting) technika megvalósítására, fotoakusztikus spektroszkópiai módszert fejlesztett ki vízgőz nagy érzékenységű (szub-ppm) detektálására, valamint kísérletileg demonstrálta a CsCl megszakított fotodisszociációját, példát adva a kvantumrendszerek optimális kontrolljának gyakorlati megvalósítására.