Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/5. 178.o.

GYÖRGYI GÉZA EMLÉKÜLÉS

A KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet emlékülést rendezett Györgyi Géza, fiatalon elhunyt kiváló elméleti fizikus kutatója, az ELTE professzora születésének 70. évfordulója alkalmából, amelynek az ELTE TTK adott helyet. A 2000. április 7-i ünnepi ülésen jelen voltak Györgyi Géza hozzátartozói, a hazai fizikai intézmények képviselői, kutatói, egyetemi hallgatók, zsúfolásig megtöltve az előadótermet.

Az RMKI igazgatója, Szegő Károly, az egykori hallgató emlékezett meg Györgyi Gézáról, ismertetve mintegy húszéves munkásságát, bemutatva a nemzetközi hírnévre szert tett, kiváló tudóst, oktatót, munkatársat, az embert, aki példamutatóan tevékeny alkotó életet élt korai haláláig, kemény akaraterejével legyőzve a bénító tehetetlenséget. Majd átadta az RMKI-ban a legeredményesebb fiatal kutatói számára alapított Györgyi Géza emlékét őrző, róla elnevezett díjat. Ezen alkalommal Siklér Ferenc, az RMKI kísérleti fizikus kutatója nyert el e díjat a kvarkanyag kimutatása területén végzett munkájával. Ezt követően szakmai előadásokra került sor olyan mai, itthon művelt témákról amelyek Györgyi Géza munkáihoz kapcsolódnak. Így Németh Judit (ELTE) a magerők relativisztikus mezonelméletét ismertette, Horváth Zalán (ELTE) “Szimmetriák a részecskefizikában", Bencze Gyula (RMKI) pedig “Csoportelmélet és részecskeszórás" címmel tartott előadást. Lovas István (KLTE) “Kvantált-e az elektromágneses tér?" kérdésre adott választ Györgyi Géza precízen megfogalmazott, a kvantáltság általános érvényű kritériumát idézve. Végül Nagy Károly (ELTE) egykori tanítványának még egyetemi hallgatóként megjelentetett, az energia-impulzus-tenzor polarizálható közegbeni fizikai jelentéséről szóló alapvető munkáját méltatta.

Az ünnepi ülés résztvevői, akiknek többsége, mint munkatársai, vagy hallgatói ismertük Györgyi Gézát, nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztünk rá. Ő az előadások tanúsága szerint is nemcsak gondolatainkban, hanem munkáinak mintegy folytatásaként zajló kutatásainkban is tovább él; a fiatal kutatók, hallgatók pedig egy nagyszerű, követendő példaképre találhattak benne.

KFKI, RMKI