Fizikai Szemle nyitólap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1995/5. 168.o.

KITÜNTETÉSEK

1995. március 15-e alkalmából Göncz Árpád köztársasági elnök SZÉCHENYI-DÍJ-ban részesítette Szépfalusy Péter akadémikust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárát a fázisátalakulások dinamikai skálatörvényeinek meghatározásában elért eredményeiért, a térelméleti módszereken alapuló soktestproblémának, a kritikus jelenségek és fázisátalakulások modern elméletének, továbbá az egyensúlytól távoli instabilitások hazai kutatásának bevezetéséért, a kvantumrendszerek kaotikus viselkedésére vonatkozó, világszerte elismert munkásságáért, nemzetközileg is jelentős statisztikus fizikai iskola megteremtéséért.

----

Az MTA Elnöksége 1994-ben EÖTVÖS JÓZSEF KOSZORÚval tüntette ki Somogyi Antalt, a fizikai tudomány doktorát, az MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadóját, a kozmikus sugárzás tanulmányozása, valamint az űrkutatás terén végzett több évtizedes, sokoldalú, eredményes tevékenységéért.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!