Srdjan Knezevic

Filmvetítések Budapesten
1896 és 1900 között

(Filmkultúra, 1995:12:20-21.)

Európa más nagyvárosaihoz hasonlóan a találmány, amelyről a század végén oly sokat beszéltek, a mozgófényképeket vetítő készülék 1896-ban bemutatásra került Budapesten is. Már 1896 áprilisában Budapesten van az angol Robert William Paul (1869-1943) konstruálta Animatográf (Animatograph), amely csak néhány nappal korábban bűvölte el a londoniakat az ismert Alhambra mulatóban. A készülék bemutatási jogát a Monarchia területén Somossy Károly szerezte meg, a VI. kerület Nagymező utca 17. szám alatti Somossy-Mulató tulajdonosa; itt ma a Fővárosi Operett Színház található. A pesti napilapok többsége úgy jelezte, hogy ezen legújabb csodálatos fotoelektronikai találmány bemutatója április 25-én, szombaton kezdődik1, de valójában 1896. április 29-én, szerdán kezdődött a Somossy-Mulató kávéházi téli kertjében, és délelőtt 10 órától estig volt látható. A sajtóban mellesleg nincsenek bővebb adatok a filmes programról, mint ahogy arról sem, milyen hatást tettek ezek a bemutatók a pesti polgárokra. 1986. május 5-ét követően a bemutatókat hirdető reklámszövegek is megszűntek2, ami azt jelenthette, hogy aznap értek véget a vetítések, bár a tulajdonos 30 napra fizette a 115 forintos bérleti díjat és a városi engedélyt.3

Csupán néhány nappal később Budapesten van a híres francia Lumičre-cég képviselője, Eugčne ]oachim Dupont Bécsből, aki 1896. május 10-én, vasárnap kezdte bemutatóit a Royal nagyszálló földszinti nagytermében (VII. ker. Erzsébet körút 45-49). Ötven krajcáros (egy korona) belépődíjakért reggel 10-től este 11 óráig vetítenek naponta egy Lumičre-válogatást egészen 1896. május 31-ig (vasárnap).4 Rövid szünet után a bemutató csütörtökön, 1896. július 2-án folytatódik egy új programmal, mely a sajtóban külön reklámozott felvételeket tartalmaz a budapesti millenniumi ünnepség június 8-i hódoló díszmenetéről.5 1986. július 18-án a berendezés átköltözködött az Andrássy út 41-be, a Petanovits-féle vendéglő mellé, ahol 1986 augusztusának közepéig folytatódtak a vetítések.6 Az év vége előtt ugyanezen a helyen új aktuális felvételek bemutatója kezdődött december 6-án (vasárnap),7 amely szünet nélkül egészen 1897. április 5-ig tartott.8

1896 májusában még két hasonló berendezés kezdi meg működését a feljegyzések szerint. A millenniumi ünnepségek alkalmából igen sok vendég tartózkodik Budapesten az egész Monarchiából, ami jó lehetőség volt sok vándormutatványos számára anyagi helyzetének javítására. Többek között a Városliget területén felépítették "ős-Budavárát", melynek körzete a legkülönfélébb szórakozási lehetőségeket nyújtotta a látogatók számára, többek között "Cynematoscope"-ot is lehetett nézni minden nap a délutáni órákban 1986. május 24-től november 1-ig.9 Ugyanígy emelték fel a Duna-parton a Konstantinápoly Budapesten díszletvárost, ahol sok orientális érdekesség mellett működött egy Edison-féle kinematográf is 1896. május 31-től (vasárnap) június 30-ig (kedd).10

Ezeken a kinematográfokon kívül, amelyekről ismert majdnem minden szükséges adat, Pesten ugyanekkor említés esik néhány hasonló készülékről, amelyekkel kapcsolatban már nem minden világos. Az egyik ilyen a Sziklai testvérek, Zsigmond és Arnold kinematográfja, amelyet a fiatalabbik, Arnold konstruált egy franciaországi gépész segítségével Lumičre-ék első gépének mintájára. Egyes fennmaradt adatok alapján a Sziklai testvérek június 22-én valóban megszerezték a szükséges engedélyt a fővárosi rendőrségtől (27161/1896),11 kifizették az előírt 30 forint "helyidíjat" a harminc napos bemutatóért,12 és a sajtóban is meghirdették az Andrássy út 41. egyik tágas helyiségében tartott vetítéseket,13 de egészen biztos, hogy technikai nehézségek merültek fel, amelyek meggátolták a készülék hosszabb és sikeresebb üzemeltetéset.14 Nem tisztázott teljesen egy Vitascope nevű Edison-féle gép eredete és tulajdonjoga sem, amely a Somossy-Mulató programjában jelent meg 1896. augusztus 31-én (hétfő), majd szeptember 11-én (péntek).15

1897 folyamán az említett Cinématographe Lumičre mellett, amely április 5-én fejezte be vetítéseit, a fennmaradt források említést tesznek még néhány efféle készülékről. Április közepén, pontosabban április 17-től május 16-ig a selmecbányai Zlinszky András (Ondrej) Kinetograph készülékével vetítéseket tartott egy lokálban a VII. kerületi Erzsébet körút 33. szám alatt.16 Ezekről a bemutatókról a fentiektől eltérően nincs hirdetés a napi sajtóban, mindössze egyetlen nyoma van a pesti újságokban, egy rövid híradás az egyik vetítésről, amelyet Zlinszky április végén rendezett a lokáljában a sajtó képviselői számára.17

A filmbemutatók 1897-ben válnak Pesten igen gyakorivá, amikor majdnem azonos időben bukkanhatunk több különböző csoport rendezvényeire. Az első a trieszti Permč Antonio, egy eredeti Cinématographe Lumičre tulajdonosa, aki október 9-én szerzett engedélyt a fővárosi rendőrségtől (47382/1897),18 és október 31-ig 20 forint helyidíjat fizetett.19 Vetítéseit 20 krajcáros belépődíj ellenében lehetett megtekinteni az Oroszi-Caprice-Mulató helyiségeiben (VIII. kerület, Kerepesi út - ma Rákóczi út - 21.), minden nap 5, 6, 7, 8 és 9 órakor.20 Permčvel csaknem egy időben, 1897. október 16-án kapott rendőrségi engedélyt (48401/1897) a budapesti Stein Mór,21 aki október 15-től november 13-ig szintén 20 forint helyidíjat fizetett22 a Plasticon házban (VI. kerület, Andrássy út 69.).23 1897 októberében a fővárosi Vigadó épületében is meghirdettek egy bemutatót, melyet az ismert Gyps (Gibbs) tartott volna American Biographjával,24 ám nem biztos, hogy megtartották, mert további információk nincsenek róla a sajtóban.

1897 novemberének végén a fővárosi rendőrség még egy Cinématographe Lumičre működését engedélyezte (54538/1897), melynek tulajdonosa Löwy Adolf volt.25 A városi számvevőség fennmaradt könyvei alapján tudjuk, hogy ezek a vetítések november 22-től 1898. január 30-ig zajlottak a Kerepesi út 11. udvari termében, minden nap 3, 4, 5, 6, és 8 órakor.27 Nagyjából ugyanekkor, 1897. december 11-től 1898. január 31-ig még egy Kinetograph üzemel Pesten, az Oroszi-Caprice Mulató programjának keretében.28

1898. február 27-től folytatódnak a vetítések a Kerepesi út 11. szám alatt. A rendőrség ezúttal Herbst Samunak adott engedélyt (7593/1898), egy photochemigráfiai műintézet tulajdonosának,29 aki két hónapon át, április 27-ig tartott bemutatókat cinématographe-jával.30 A tavasz beköszöntével, május elején a készüléket átviszik a Városligetbe, Horváth Zsigmond gyorsfényképész házába.31 1898. március 1-jétől kezdődik egy American Biograph hosszabb üzemeltetése a Somossy-Mulatóban, amely a program fő attrakciója volt egészen június 9-ig.32 Több érdekes felvétel mellett látható volt Ferenc József budapesti találkozója Vilmos császárral,33 a magyar fővárosba látogató román király, a pesti garnizon készülődése a díszszemlére.34 E vetítések idején, május második felében az ős-Budavárában is működött még egy filmes készülék, Kosmograph néven.35

1899-ben továbbra is számos vándormozis látogat Budapestre, de a napi sajtó már nem úgy hirdeti ezeket a rendezvényeket, mint a korábbi években. A filmvetítések elvesztették szenzációjellegüket, és a színházi előadásokhoz, a különféle panoráma és dioráma bemutatókhoz s a többi szórakoztató látványossághoz hasonlóan megszokott eseményekké váltak.

Csupán a nagyobb társulatok vendégeskedése jelent kivételt, mint például 1899 nyarán a messze híres Circus Henry szereplése, amely csaknem két hónapig, augusztus 19-től október 16-ig maradt Pesten.36 A cirkusz érdekfeszítő programjában szeptember 19-től 30-ig szerepelt egy Edison kinematográf is.37 November elejétől ugyancsak Edison kinematográf működik a Kohn Lajos kávéházban (VII. kerület, Dob utca 31.),38 a Merkur-kávéházban (VII. kerület, Kerepesi út 68.) pedig egy Lumičre-gép november 25-től, melynek Neumann József és Ungerleider Mór voltak a tulajdonosai.39 A városi számvevőség könyveinek köszönhetően az is kiderül, hogy a Merkur-kávéház (később Velence-kávéház) kinematográfja igen sokáig üzemelt, a tulajdonosok egészen 1903 márciusának végéig fizették folyamatosan a 40 forintnyi városi helyidíjat.40

A városi helyidíj befizetésének pedáns könyveléséből kiviláglik, hogy a pesti kávézókban 1900-ban is gyakran tartottak filmvetítéseket. A készülékek, illetve a bemutatókat rendező kávéházak tulajdonosaiként a következő nevek kerültek bejegyzésre: Hirn Samu (VII. Kerepesi út 82.) 1900 január 1-jétől február 9-ig;41 Scheiring János (VIII. Baross utca 118.) február 4-től március 5-ig;42 Domayer Károly (VIII. Baross utca 111.) március 10-től április 8-ig;43 Singer József (VI. Felső-Erdősor 26.) március 31-től április 30-ig;44 Szeibert Győző (VII. Kerepesi út 22.) június 3-tól október 18-ig;45 Löwinger József (VII. Király utca 23.) november 25-től december 24-ig;46 Wohlmuth Adolf (VII. Kerepesi út 32.) december 27-től 1901. május 26-ig;47 Grünhut József (VII. Király utca 35-37.) 1900. december 27-től.48 A felsoroltak Szeibert kivételével kávéház-tulajdonosok, így nem rendelkezünk további megbízható adatokkal a bemutatók idejéről, a filmek eredetéről és az egyes készülékek tulajdonosairól. Egyik vetítéssorozatot sem kísérték megfelelő hirdetések a sajtóban, amely már egyáltalán nem szentelt figyelmet ennek a tömegszórakoztatási eszköznek. 1900 folyamán a sajtóban csak a Velence-kávéház színes mozgófénykép-bemutatójáról találni hirdetéseket,49 valamint a Continental Eden Színház programjában szereplő American Bioscope-ról. Az utóbbi társulat augusztus 25-től szeptember 30-ig50 vendégszerepelt a Somossy-Mulatóban.

Forgács Iván fordítása

Jegyzetek

1 Budapesti Hírlap (BH), 1896. április 21.; Magyar Hírlap (MH), 1896. április 2l.; Neues Pester Journal (NPJ) 21. April 1896; Pesti Napló (PN), 1896. április 21.; Pester Lloyd (PL), 23. April 1896.

2 BH, 1896. április 29-május 4.; MH 1896. április 29-május 4.; NPJ, 29. April-1. Mai 1896.; PL, 29. April-1. Mai 1896.; Pesti Hírlap (PH), 1896. április 29-május 5.; PN, 1896. május 1-5.

3 Budapest Főváros Levéltára (BFL), Budapest Székesfőváros Számvevőségének helyidíj nyilvántartása (BSSHN) 1896, 5-6. Iap, 28. szám.

4 BH, 1896. május 10., 18., 24.; Egyetértés (E), 1896. május 10., 15., 21., 28.; MH, 1896. május 10., 14., 19., 25. NPJ, 10., 17., 23., 31. Mai 1896.; PL, 10., 12., 17., 24. Mai 1896.; PH, 1896. május 10., 13., 19., 24.; PN, 1896. május 10., 13., 18., 24.

5 BH, 1896. július 2-10., 12. 14. 16.; E, 1896. július 2-10., 12., 14., 16.; MH, 1896. július 2-11., 13., 15., 17.; PH, 1896. július 2-11., 13., 15.; PN, 1896. július 2-13., 15., 17.

6 BH, 1896. július 18-20., 22., 24., 26., 28. 30., augusztus 15.; E, 1896. július 18-20., 22., 24., 26., 28., 30., augusztus 2., 15.; MH, 1896. július 18., 19., 23., 25-27., 29., 31., augusztus 2.; PH, 1896. július 19., 21., 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31.; PN, 1896. július 18., 19., 21. 23., 25., 28., 29., 31., augusztus 2.

7 BH, 1896. december 6., 20., 25., 1897. január 1., március 4., 14., 21.; E, 1896. december 6., 20., 25., 1897. január 1., március 4., 14., 21.; PH, 1896. december 6.; 20., 25., 1897. január 1., március 4., 14., 21.

8 BFL BSSHN 1896, 5-8. lap, 33. szám; BFL, BSSHN 1897-1899, 153. lap.

9 ős-Budavára, 1896. május 26-november 1.; BFL, BSSHN 1896, 5-8. lap.

10 BH, 1896. május 31-június 30.; E, 1896. június 4-30.; MH, 1896. május 31-június 30.; PH, 1896. május 31-június 30.; PN, 1896. május 31-június 30.; BFL, BSSHN 1896, 6. lap, 52. szám.

11 Filmművészeti Évkönyv 1922, 120-122. lap.

12 BFL, BSSHN 1896, 6. lap, 57. szám

13 MH, 1896. július 11-12; NPJ, 11-12. Juli 1896; PH, 1896. július 11-12.

14 Mozgófénykép Híradó, VIII/1915, 43-47. szám

15 BH, 1896. augusztus 31., szeptember 11.; E, 1896. aug. 31., szept. 11.; MH, 1896. aug. 31., szept. 11.; PH, 1896. aug. 31, szept. 11.; PN, 1896. aug. 31., szept. 11.

16 BFL, BSSHN 1897-1899, 192. lap.

17 BH, 1897. április 28.; E, 1897. ápr. 28.; PL, 28. April 1897.; PH, 1897. ápr. 28.; PN, 1897. ápr. 28.

18 BFL, Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai (BSTI), 45798/1897.

19 BFL, BSSHN 1897-1899, 213. lap.

20 NPJ, 9. Oktober 1897.

21 BFL, BSTI, 46615/1897.

22 BFL, BSSHN 1897-1899, 174. lap.

23 Budapesti Napló (BN), 1897. október 17., 31.; E, 1897. okt. 17, 24, 31.; NPJ, 17., 24., 31. Oktober 1897.; PN, 1897. okt. 17., 24., 31.

24 BH, 1897. okt 21.; BN, 1897. okt. 21.; E, 1897. okt. 21.; MH, 1897. okt. 21.; PH, 1897. okt. 21.; PN, 1897. okt 21.

25 BFL, BSTI, 51618/1897.

26 BFL, BSSHN 1897-1899, 229. lap; BFL, BSTI, 8275/1898.

27 Neues Politisches Volksblatt, 24-30. November; 1-2., 15-26., 18-19., 25. Dezember 1897.; NPJ, 19., 25. Dez. 1897., 1., 6., 9., 16., 23., 26., 30. Jänner 1898.; Országos Hírlap, 1897. november 28., 1898. január 9.

28 NPJ, 11. Dez. 1897-31. Jänner 1898.; PL, 11.. Dez. 1897-31. Jänner 1898.

29 BFL, BSTI, 11787/1898.

30 BFL, BSSHN 1897-1899, 235. lap; BFL, BSTI, 22414/1898.

31 BFL, BSTI, 20956/1898 (Irattári jel: VII 4815/1898); 24005/1898, 24059/1898, 51020/1898 (Irattári jel: VI 144/1886).

32 E, 1898. március 1-4., 8-12., 16., 20., 22., 23., 27., április 9., 10., 12., 25., május 10-június 8.; NPJ 1-4., 8-12., 16., 20., 22., 23., 27. März, 12., 25. April, 10. Mai-9. Juni 1898.

33 E, 1898. május 17-21.; NPJ, 17-21. Mai 1898.

34 NPJ, 28-31. Mai 1898.

35 BN, 1898. május 19., 29.; E, 1898. május 19., 29.; NPJ, 19. Mai 1898.; PL 18., 25, 27. Mai 1898.

36 BFL, BSTI, 40271/1899, 40967/1899, 42532/1899, 44449/1899, 48674/1899 (Irattári jel: VIII 877/1882); BFL, BSSHN 1899-1903, 64. lap.

37 E, 1899. szept. 19., 20., 23., 26., 27., 29., 30.; NPJ, 19., 20., 23., 26., 27., 29., 30. September 1899.; PH, 1899. szept. 19., 26., 27., 29., 30.

38 BFL, BSTI, 55284/1899; Neues Politisches Volksblatt, 4-5. November 1899.

39 BFL, BSTI, 62791/1899; BH, 1899. nov. 25., 27., 28.; NPJ, 25., 27., 28. November 1899.

40 BFL, BSSHN 1899-1903, 96., 97., 99., 100., 101., 102., 100., 159. lap.

41 BFL, BSSHN 1899-1903, 33. lap.

42 BFL, BSSHN 1899-1903, 106. lap; BFL, BSTI, 13087/1900.

43 BFL, BSSHN 1899-1903, 108. lap; BFL, BSTI, 21952/1900.

44 BFL, BSSHN 1899-1903, 111. lap; BFL, BSTI, 32900/1900.

45 BFL, BSSHN 1899-1903, 126. lap.

46 BFL, BSSHN 1899-1903, 140. lap; BFL, BSTI, 88068/1900.

47 BFL, BSSHN 1899-1903, 18., 71. lap; BFL, BSTI, 88069/1900.

48 BFL, BSSHN 1899-1903, 144..1ap; BFL, BSTI, 397/1901.

49 Magyarország, 1900. július 26: 1901. január 1.

50 BH, 1900. aug. 25: szept. 30.; BN, 1900. aug. 25: szept. 30.; NPJ, 25. August-30. September 1900.; PL, 26. August-30. September 1900.; PH, 1900. aug. 25-szept. 30.