Tabéry, az apropó

Januári számunkban az irodalomrovat kínálatában kizárólag versek szerepeltek, fél év múltán most a rövidprózákon a sor. Méghozzá csupa olyan szerző írásán, aki először közöl lapunkban, sőt, legtöbbjüknek ez az első komolyabb publikációja.
 
Ezek a szövegek annak a pályázatnak a díjban vagy dicséretben részesített pályaművei, amelyet még a múlt év őszén írtunk ki, együtt a Partiumi Keresztény Egyetem magyar irodalom tanszékével, pályakezdő és gyakorló 16–28 év közötti szerzők – középiskolás diákok, egyetemi hallgatók, pályakezdő fiatalok – rövidprózáit várva. A Tavasz, tűz, történelem elnevezésű pályázat Tabéry Géza emléke előtti tisztelgés is volt egyben, ez azonban nem jelentett valamiféle szoros tematikai megkötést, netán elvárt kapcsolódást az író személyiségéhez, pályájához, életművéhez.
 
A jó másfél tucatnyi fiatal – néhány magyarországi és felvidéki mellett zömében erdélyiek, partiumiak – a viszonylag szoros határidőn belül teljesítette a szervezők mennyiségi elvárásait. Ez persze nem minden. Szembetűnő, hogy a szépírói ambíciókat tápláló fiatalok közül jó néhányan helyesírási gondokkal küszködnek, még azok is, akiknek a szövegei határozott tehetségről, olykor még rutinról is árulkodnak. Dilemmát is okozott ez a helyzet: mit kezdjünk egy hibákkal teli, ám eredeti hangú, egyéni, érdekes szöveggel? Egyébként sem mindig egyértelmű, hogy ki, miben, mit lát díjra, közlésre érdemesnek. Erről az egyes zsűritagok értékelései közötti esetenkénti jelentős eltérés, kisebb viták is tanúskodnak. Talán azért is fordulhatott ez elő, mert a tematika szabadsága mellett az elvárásokat sem rögzítettük szigorúan, mindenki a maga szempontjai alapján mérlegelte az adott szöveg erényeit, gyengéit.
 
Végül ezért is döntöttünk úgy, hogy a mostani válogatásba minden olyan írás kerüljön be, amelyben az öt zsűritag közül legalább ketten „láttak fantáziát”. Abban viszont egészen biztosak vagyunk, hogy e szerzők közül többeknek a nevével is találkozunk még mint szerzőével, reméljük, a Várad hasábjain is.
 

Impresszum   -   Szerzői jogok