Kikelsz

 
a profán, büdös rongyok közül.
Mindenfelé egy őrült este
maradványai hevernek.
 
Ásványvízben tisztulsz meg,
jobb nem lesz tőle,
de legalább látszólag
kicseréled a bőröd. 
 
Az asztalon öt bankjegy
nyújtózik el.
Harminc napig ők
képezik az életedet.
 
 
Neurózisodra nyugtató,
a fájdalmaidra alkohol,
még az utolsó 
bankókból is ez lesz. 
 
Nem képviselsz és
nem állsz
a szólni-nem-tudók
helyébe.
 
A helyedre
áll be – (lassan) –:
a visszavonhatatlan
jellem-torzulás.
 
 
Az átrészegeskedett 
éjszakák között
néhány józan pillanatra találsz.
 
Te is valamilyen
társadalom (?)
részét képezed. 
 
Körön, párton, házon kívül
helyezni nem tudod magad,
agyon kívül hadd létezz legalább.
 
 
Ne kiálts
a házfalak között,
a legsötétebb órában,
feleslegesen,
 
fogd meg 
az utolsó cserép
élőrózsát,
vidd el, a napfényig,
 
fakassz neki vizet 
– a csapból, nem olyan nehéz –,
és (szavak nélkül) tanuld újra,
mit jelent…: élni!
 
 
Az agyadban zajló
szabadságharc
immár rajtad kívül is
megnyilvánul,
bár […] töredékesen.
 
(Barikádok helyett
gondolkodj inkább
a pici megváltó-erővel bíró
szövegekben.)
 
Ne írd meg,
amit minderről gondolsz,
csak amit végül is
látsz az utcán.
 
 
Minimálbéres
BKV-ellenőrök,
családot eltartó
rendőrök ellen
folytatsz (képzelt)
ellenállási mozgalmat.
 
(A valódi ellenség
mindig
láthatatlan.
Egyszer vágd el
az összes biztosítóköteledet és
aztán térképezd fel – : a  t á r s a d a l m a t .)
 
 
Levetkőz megmaradt bőrréteg lelkesen
keresgél félőrült igazság lélektelen
szökevény csillagképek légmentes üldözés
dokumentum megkövült képernyő mögött
 
égő búzatábla átgázol sárszobor
sosem alapos keresgél indoklás
negligál megfontolt nemleges válaszok
széteső szervezet hullacsend felkiált
 
 
Árnyékkarmester megkésve csótányok beint
alapos rendel meztelen halálzene
pincemély fölfelé gomolygó emlékezet
állati hangzatok várfalak megteremt
 
dezertált vadászsólymok őriz fakunyhó
vénafolyosó vonul arctalan katonaság
testhalom felhevült azonnal szublimál
ámuló gázvezeték hamuszürke hallgatás
 
 
Kettétört gépfegyver énekel induló
cseppfolyós kvarckristály jégtorok eltömít
megkésve levadász hadirokkant hollók
emberség elmerül sárgödör jeltelen
 
villanypózna hangtalan ellentmond vezérelv
fogaskerék fordul rakomány útrakész
elhalkul kiáltás mélységből felfelé
gyártósor szétszerel megszokott működés
 
 
Életjel felkaptat utolsó hegyoldal
csontszilánk támfalak hangtalan megrepeszt
vértelen várárok megárad átereszt
ellenszél kábultan túlélő harsonáz
 
életvég szállítás határoz legfelül
hivatalnok átad vészjósló gépirat
lemázol fekete üvegfal végleges
álommély agyvelő dermedten felriad
 
 
Sólyomtest szirtkemény alászáll bányamély
félsüket sziklafal kiáltás visszaver
odalent elmekór eltorzít híradás
betiltott repülés szamizdat kéreget
 
szárnyatlan közpokol utasít zuhanás
értelem kedvtelve termőföld eltemet
mérnöki testhalom áthangol húrokat
ismételt frázisok valóság átnevez
 

Impresszum   -   Szerzői jogok