Kiss Lehel 1984-ben született Szilágysomlyón. Zilahon érettségizett, Nagyváradon egyetemi hallgató. 1995 óta folyamatosan közöl lapokban és folyóiratokban, jelen volt a háromnyelvű Poeme-Versek-Gedichte c. antológiában.

Kiss Lehel

Takarítás

 

Kriptákat meszelnek, régi sírokat,

száraz koszorúkból csap fel az ének –

Anyóka nézi, csendesen sírogat:

De szép fehérek! De szép fehérek!

 

 

Este

 

Fölcsendül a tücsök szerenádja,

lázas trubadúrként penget halk zenét.

Sápadó arcát álomra bocsátja

Szemérmesen a réti margarét.

 

 

Õszinteség

 

Uram, csak sejtem, mit akar mondani.

Láthatja, míg szól, a szemem se rebben.

Uram, csak sejtem, mit akar mondani.

Szóljon hát bővebben vagy tömörebben!