Lezárultak a Várad és a NAT pályázatai

Két, a Várad folyóirat és a Nagyváradi Ady Társaság által meghirdetett irodalmi pályázat zárult le május második felében, az eredményhirdetést és a díjkiosztót a Limes I. Határ Menti Nemzetközi Könyvvásár zárórendezvényén tartottuk, a Nagyváradi Állami Filharmónia Enescu–Bartók termében.

Még az elmúlt évben hirdettünk pályázatot irodalmi riportok írására. Tizenkilenc szerző vállalkozott arra, hogy a riport e sajátos megjelenési formájú, viszonylag kevés kapaszkodót kínáló változata műfaji elvárásainak megfeleljen. Egyeseknél a hangsúly a riportra mint zsurnalisztikai műfajra helyeződött, másoknál az irodalmi jelleg dominált, a valóság ábrázolása helyett a fikció realitásként való megjelenítése érvényesült. Az értékeléskor elsősorban a tematikai sokszínűség örvendeztette meg a zsűrit, s a jeligék feloldásakor azzal is szembesülhettünk, hogy a folyóirat ismert szerzői mellett új nevek is felbukkantak, a későbbi győztes egyenesen az Újvilágból jelentkezett. A díjazott és dicséretben részesített pályaműveket jelen számunkban, illetve a Várad következő, idei 3. számában olvashatják.

Minden várakozásunkat felülmúlta a Horváth Imre-centenárium alkalmából meghirdetett s alig néhány hét múltán le is zárt négysoros-pályázat iránti érdeklődés. 106 szerző – közöttük néhány, az inkognitóját továbbra is megőrizni kívánó poéta – közel ezer költeménye közül válogatott a Kinde Annamária, Gittai István, Szilágyi Aladár öszszetételű zsűri. A közlésre érdemes munkákból állítjuk össze a Várad következő számának versanyagát, s ekkor olvashatják majd azt az elemzést is, amely a beérkezett – Sydneytől Göteborgig ugyancsak a világ minden sarkában élő magyar szerzőket felvonultató – pályázati anyagot értékeli.

Az alábbiakban a két pályázat nyerteseinek, különdíjasainak és dicséretben részesítetteinek névsora olvasható.

 

Az irodalmi riport pályázatának eredménye

I. díj: Bányai Tamás, Florida, USA – Vilma kisasszony látogatása

különdíj: Barok Márk és Horváth Gábor, Debrecen – A HM nyíl

II. díj megosztva: Novák Valentin, Budapest – A zene igájában

Kiss Andrea, Csökmő, Hajdú-Bihar

Két évig az urnatárolóban

III. díj megosztva: Kocsis Csaba, Berettyóújfalu

Föld, levegő, víz és tisztítótűz

Szombati István, Nagyvárad

Hol a téma, haver?

Az Ady Endre Sajtókollégium különdíja:

S. Németh Antal, Nagyvárad

„Szíve meghasada…”

Dicséretet kapott: Deákné Balázs Ildikó, Nyíregyháza – Diákmeló

Dr. Ruzsicska Mária, Budapest

Egy artmozi, amit látogatnak

Dr. Hatvany Béla Csaba (Németország)

Ulmi tutajjal, magyar kultúrával

Demény Péter, Kolozsvár

Remény a szatyorban

Miczki Gábor, Hatvan

Rendőrélet, avagy a rendőr is ember

Kocsis Csaba, Berettyóújfalu

Adventi történet

 

A Horváth Imre-centenáriumi négysorospályázat eredménye

I. díj: Mahagóni Eszter

II. díj: Vörös István

III. díj: Cseh Katalin

különdíj: Sall László, Fábián Sándor,

Tóth Ágnes, Zsiskú János,

Tar Károly, André András

dicséret: Kiss Lehel, Fecske Csaba,

Bálint Tamás, Ferenczi Enikő,

Varga Borbála, Terebesi Kálmán,

Jánk János, Fekete Richárd,

Soós Gábor, S. Németh Antal,

Kocsis Csaba, Halász Ildikó,

Fűri Mária, Faragó Ágnes,

Deáky Levente, Antalffy Emil Zsolt,

Kercsó Attila, Nády Mária,

Szőke Mária Magdolna, Szilágyi András,

Szoliva János, Dezső Mária Magdolna,

Debreczeni Éva, Barát Kata