Szűcs László

Szólítsa meg a várost

Fontos új rendezvénnyel bővültek az idei Varadinum-napok, e kezdetek óta formáját, arculatát kereső rendezvénysorozat, mely immár tizenötödik alkalommal igyekezett megszólítani kultúrával, lokálpatriotizmussal, közösségformálással s hitbéli üzenettel a váradiakat. De rég is volt már 1992 tavasza, mennyit változott az ország, a város az első Varadinum óta! Kérdés persze az is, hogy a nyolcnapos időtartamúvá állandósult ünnepi hét mennyiben alkalmazkodott e változásokhoz, mit jelent ma a városban élő magyaroknak. Kit hogyan szólít meg?

No de vissza az új elemhez, a Limes nemzetközi könyvvásárhoz, mely nevében is utal a határ menti kulturális kapcsolatokat erősítő szándékra. Rég tudjuk, a magyar könyv helyzete nem jó Váradon, talán éppen ez is motiválta a kezdeményezőket, valamiképpen változtatni azon a helyzeten, hogy más erdélyi nagyvárosokkal szemben nem rendelkezünk erős, komoly szakmai hagyományokra építő kiadókkal, ahogy a könyvesboltok száma, minősége, kínálata sem felel meg az elvárásoknak.

No de azt a kérdést se hagyjuk veszni, milyenek is ezek az elvárások, a kulturális igény szűkebb pátriánkban. A könyvfesztivál iránti érdeklődés mindenképpen óvatosságra int: ha nincsenek a gyermekprogramok, s nem jön el Váradra Konrád György vagy régi könyve új kiadásának bemutatójára Ranschburg Jenő, akkor szomorú képet mutatna az így 850 összlátogatóról szóló statisztika. Pedig arra sem hivatkozhatunk, hogy a helyi sajtó elhallgatta volna a Limest.

Az már nyilvánvaló, hogy a Varadinumra való időzítés nem volt szerencsés, s ugyan a filharmónia elegáns terme kellemes közeget jelent, a több száz férőhelyes tágasságban bántó volt a nézőszám kamarajellege. Megfontolandó a könyvvásár szabadtérre költöztetése is, érdemes lehet kivinni a könyvet az utcára. Nem vitás, folytatni kell a Limest, méghozzá úgy, hogy az valóban szólítsa meg a várost.