Pályázat irodalmi riport megírására

Újabb pályázatot hirdet meg a Várad folyóirat szerkesztősége, ezúttal az irodalmi riport műfajában, tematikai megkötöttség nélkül.
A jeligés pályaműveket, melyek terjedelmének felső határa 30 000 jel.

Az írásokat a szerkesztőség postacímére
(410161 Oradea, ªirul Canonicilor Nr. 11., jud. Bihor, România) vagy elektronikus formában (varad@irodalom.org) várjuk,
az év végéig meghosszabbított határidőig.

Az öttagú bírálóbizottságban jeles erdélyi és magyarországi szakemberek vesznek részt, a műfaj ismert művelői.
A legjobb pályaműveket pénzjutalommal díjazza a szerkesztőség:
I. díj 6 millió lej, II. díj 4 millió lej, III. díj 2 millió lej.
A beérkezett műveket a pályázat lezárulta után folyamatosan közli a folyóirat, s valamennyi közölt irodalmi riportért honoráriumot fizet. A legérdekesebb anyagok további különdíjakat kaphatnak a folyóirat partner-intézményeitől.