Balázs F. Attila író, költő, könyvkiadó (Marosvásárhely, 1954). Irodalmári pályafutása Csíkszeredában kezdődött, 1990 óta a Felvidéken él. 1994-től az AB-ART Kiadó tulajdonosa. 1996-ban elindította a Szőrös Kő c. irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratot. Hat kötete jelent meg.

Balázs F. Attila

Vers Eszternek

 

Ha a csónakringató tónak

nem volna partja,

mint bolond gondolatok

a víz szétfolyna.

Parttalan vizeknek

ez a sorsa.

Cuppogó sár,

mocskos pocsolya

és vákuumos iszap

vaginája nyelné el tán.

 

A folyó sem lehet parttalan

mint délibábot kergető lány.

Légyottra surran,

Csacsog, csobog,

Malacságokat

vagy titkokat

suttog a víz.

Simul, simogatja, nyalja, csiklandozza

Szerelmesen

a part tárulkozó combjait.

Nem gát, nem korlát a part:

Eget vető terelgető

istenadta vad,

vagy szelíd

célok felé.