A dél-svédországi magyarok családi lapja
3. évfolyam 10. szám 2002/1
Jelenidő
Összetartozásunkat erősítendő Peregrinus Klub alakult Stockholmban
     Kedves Magyar Testvéreim!
     A www.vilagradio.hu honlapon megjelenő rádiókészülék fent-középen elhelyezkedő gombjára kattintva, a kiválasztható műsorok listáján ezután megjelenik a Magyarok Világszövetsége címszó is!
     A Világ-televízió műsorát a budapesti stúdióból sugározzák. E honlap elérhetősége: www.vilagtv.hu . Jó gép és gyors átvitelű vonal kell hozzá. Azok, akik még nem hallgatták, illetve nem nézték a Világ-Rádió és Világ-Tv műsorait a fent megnevezett honlapokról le kell tölteniük a megfelelő utasítási rendszert és adatállományt.
     Szeretett Sorstársaim! Azt hiszem megérte, hogy a világrádióért adakozásra buzdító levelezést folytatunk. A semmiből együtt, egy új lehetőséget teremtettünk!
     Legyen ez kezdete az új magyar összefogásnak.
     Legyen ez jele jövőbe vetett hitünknek!
      Nemzetünk felemelkedésébe vetett hittel, tisztelettel és szeretettel:
     Patrubány Miklós

Ifjúsági hírhordozó határon túlra
www.metszes.hu

     Kárpát-medence ifjúságát összefogni szándékozó hírhordozó honlap indult az elmúlt év végén a határon túli ifjúsági szervezetek számára. Az 1997 őszén alapított budapesti Metszéspont irodán belül működő szerkesztőség naponta frissített hírrovattal, tudósításokkal szolgál. A lassú Internet-kapcsolat sem akadály.
     A honlap elnyerte az Ifjúsági Minisztérium Arany Titán díjat. A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által támogatott projekt keretén belül készül a határon túli magyar ifjúsági szervezetek honlaptára is. A metszés.hu szerkesztői vállalják, hogy minden ezt igénylő szervezet, ifjúsági lap vagy rendezvény számára ingyenesen készítenek honlapot, és azt honlapjukon ingyenesen elérhetővé teszik. Ugyancsak itt indul a Határon Túli Magyar Ifjúsági Szervezeti Adattára.
     Az elképzelés szerint itt nem csak az általában ismert szervezeteket fogja tartalmazni, fel térképezi a kisebb, helyi jellegű szerveződéseket is. Az adattár célja, hogy átlátható rendszerbe foglalva pontos és részletes adatokat szolgáltasson a kárpát-medencei ifjúsági élet szereplőiről.
     A metszés.hu fontosabb rovatai: hírbe hozzuk -hírrovat; kemence -tudósítások, interjúk, hosszabb anyagok rovata; kult-lyuk -kulturális lapok szemléje és könyvújdonságok ismertetője; kimenő -határon túli városok kulturális programjai; oktondi -oktatással kapcsolatos rovat: határon túli egyetemek címei, felvételi tájékoztatók, könyvtárak elérhetősége, ifjúsági konferenciák leírásai; színkör, zene, filmklub -a fiatalok művészeti csoportjait feltérképező rovatok. A szerkesztőséggel a honlapot kívánó szervezetek, illetve mindazok, akik ifjúságnak szánt információval rendelkeznek a metszes@mad.hu email címen vehetik fel a kapcsolatot. Levélcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 35.; telefon és fax: +36-1-250-68-83;


Kolozsváriak újabb találkozója

     Április 20-án, 20 órakor a budapesti Stefánia Palotában (Zichy Géza u. 3) rendezik a Kolozsváriak VII. Baráti Találkozóját. A 20 eurós részvételi díj fejében jó vacsora, amelynek végén Stefi-torta, utána pedig jó zene, tánc, szóval kellemes mulatság lesz. A rendező a régi: Szabó Attila István, vagyis Szabcsy, akit a következő címen kell értesíteni a jelentkezőknek: kolozsvari_talalkozo@hotmail.com vagy 1101 Budapest Doba u. 2 fsz 30, telefon: 36 1 26 26 442.Tavaly i8s fél ezren mentek el a találkozóra.
     Akár az elmúlt évben, az idén is feltesszük a kérdést: Mikor tartják végre a Kolozsváriak Baráti Találkozóját Kolozsváron? Merthogy ott valószínűleg ezrek - az onnan csak az utóbbi évtizedben kitántorgott tízezrek közül minden bizonnyal nagyon sokan -, jelennének meg. De lehet, hogy akkor ezt a találkozót a Hazalátogatók Találkozójának neveznék, ahol a kellemes együttlét értelme bizonyára gazdagodna, amint ezt a Találkozó mottójául választott Reményik Sándor idézet is sugallja: Hisz minden léleknek van valahol a/ mélyben egy dédelgetett, megsiratott,/ eltemetett, feltámasztott, ezerszer/ visszaálmodott "Kolozsvár"-ja." A hangsúly természetesen egyre inkább a visszaálmodáson, a feltámasztáson van. A mostani népszámlálós, akarnok-polgármesteres és minden bizonnyal az elkövetkező, a kolozsváriasságot továbbra is üldöző időkben -ez volna az igazi, a valódi mulatság!


A dohányzásról
A Metroból azt is megtudhattuk, hogy a magyar fiúk 29 százaléka dohányzik., a lányok kissé megfontoltabbak, 20 százalékuk cigarettázik. A német és a francia lányok -ki tudja miért? - egynegyede füstöl. Svédországban is inkább ők kedvelik a "koporsószeget", szemben a fiúk 10 százalékával. A svéd lányok 16 százaléka menekül ebbe a beláthatatlan következményű pótcselekvésbe. Évente négy millióan halnak meg a dohányzás káros hatásainak tulajdonítható különféle betegségekbe.
     Az alakuló összejövetelre a Magyar Köztársaság nagykövetségén Dr. Szőke György nagykövet úr és Dr. Éger György tanácsos jelenlétében került sor. A Klub célja, hogy tagjai állandó kapcsolatot alakítsanak ki az anyaországtól távol élő magyar értelmiségiekkel és az otthoni tudományossággal. A Klub tagjai
     A jelenlévők a következő találkozóig további tagokat toboroznak ismeretségi körükből. és tájékozódnak, hogy az északi országokban miként terjeszthetik ki a klub tevékenységét, miként serkenthetik újabb hasonló közösségeket.
     A titkári feladatok végzésére Orosz Gabriella vállalkozott. Vele a peregrinusklub@yahoo.com e-mail címen lehet kapcsolatot tartani. Tisztázásra vár, hogy pontosan mi a tagság feltétele illetve kik legyenek tagok. Szintén a következő összejövetelre maradt a tagsági díj kérdése.. A Klub tagjai évkönyv kiadását tervezik, amelyben tudományos ismertetőket, ismertetőket és interjúkat közölnének, továbbá a kapcsolattartás végett honlapot indítanak valószínűleg magyaronline@net segítségével. Tervezik előadók meghívását és a stockholmi Magyar házzal az együttműködést.
     Észrevételeiteket, kiegészítéseiteket szívesen fogad:Orosz Gabriella. Tel:073-9054347 e-mail:peregrinusklub@yahoo.com

Lundban alakulhat a Peregrinus Klub első fiókja.

     Nincs új a nap alatt. A lundi környékén dolgozó magyar állampolgárságú fiatalok, tudományos kutatók, doktorandusok, tanulmányaik folytatására ide érkezettek már az elmúlt évben fontolgatták valamilyen Klub alakítását. A Magyar Liget bemutatkozásukat elősegítő kérdőívet fogalmazott, amelyek begyűjtése után a klub alakítására a közeljövőben sort keríthetnek. Érdeklődni a szerkesztőség címén lehet.


Kopogtató levél


Kedves honfitársunk!
     A negyedévenként megjelenő Magyar Liget, hat dél-svédországi város, a dán és a norvég főváros magyarjainak családi lapja üdvözli Önt városunkban (Lund = Liget), ahol nyolcszáznál több svéd-magyar él, akiknek a megmaradása szempontjából minden magyarul beszélő ismeretsége és barátsága rendkívül fontos.
     A lundi magyar egyesület évek óta halódik, de a lap köré tömörült, és egymás megismerését igenlő magyarok tudják, hogy minden Svédországba érkező magyart saját érdekükben is szükséges megismerni és meghívni a magyar közösségi életbe.
     A Magyar Liget ezért tisztelettel arra kéri, hogy válaszoljon a következő kérdésekre.
     1. Kicsoda Ön? (Lehet képes bemutatkozás is.)
     2. Kedvenc időtöltése?
     3. Miben segíthetné a svéd-magyarokat anyanyelvük és hagyományaink megtartásában?
     4. Lundban és környékén jelenleg 41 gyermek tanul magyarul. Vállalna-e valamilyen formában tanítást a jövőben kialakítandó hétvégi iskolánkban, az anyanyelvi felnőttoktatásban? Tartana-e magyar nyelvű, művelődést szolgáló előadást valamiféle értelmiségi együttlét alkalmával?
     5. Kis létszámú, műkedvelő focicsapatunk tagjai és szurkolói péntek délutánonként találkoznak az egyik közeli település sportcsarnokában. Jelentkezne-e a kialakítandó második csapatba vagy egyéb más közös sporttevékenységre, játékra?
     6. A Magyar Liget rovatait a családi lap igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Segítene-e a lapszerkesztésben, a lap körüli teendőkben?
     7. Részt venne gondjaink közös megbeszélésén? Találkozna-e (mikor és hol?) a lap szerkesztőjével?
     8. Nemrég Stockholmban a Magyar Köztársaság nagykövetségének segítségével, Peregrinus névvel, internetes kapcsolattartást, különféle témával gondolatcserét, találkozókat, közösen elhatározandó együttléteket szorgalmazó egyesületet alakítottak. Részt venne a Peregrinus lundi fiókjának kialakításában, amely a szerkesztőség segítségével címcserével nemsokára beindul?
     Válaszát (a nemlegest is) várja és barátsággal köszöni:
     Tar Károly,
     a Magyar Liget, a dél-svédországi magyarok családi lapjának (www.hhrf.org/magyarliget) és az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam (www.hhrf.org/aghegy) szerkesztője
     LUND, Landsdomarev. 1, 222 40, tel/fax: 046 145 364, tar@ebox.tninet.se, www.welcome.to/tar.karoly