II. évfolyam. 7. szám 2001. július., ISSN 1404-7780

[vissza]

NyelvápolásKellemes és hasznos
Magyar nyelvi és magyarságismereti nyári táborok
A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia - hagyományaira és hosszú évek jó tapasztalataira alapozva 2001 nyarán is szervez programokat külföldön élő magyar származású, magyarul tanulni akaró gyermekek számára. Célunk az, hogy segítséget adjunk a magyar nyelv tanulásához, gyakorlásához és a magyar kultúra-ismeret elmélyítéséhez. Helyszínnek a Balatont és Sárospatakot választottuk.

1. RÉVFÜLÖP, BALATON
Anyanyelvi és magyarság-ismereti tábor 10-14 éveseknek, 2001. július 30 - augusztus 8. Teljes ellátás és program, kirándulások, belépődíjak, Bp. Révfülöp Bp. útiköltség egy gyermeknek 250 USD. Elhelyezés az Evangélikus Oktatási Központban. A gyönyörű környezetben a fürdés és a vízi sportok mellett a gyerekek játékos-szórakoztató formában, valamint foglalkozásokon és kirándulásokon ismerkednek a Balaton természeti világával, Magyarországgal, a magyar nyelvvel, népdallal, népköltészettel. A magyarul egyáltalán nem, vagy csak keveset beszélőgyermekek részére napi 1-2 órás nyelvtanulás lehetőséget is biztosítunk.

2. SÁROSPATAKI NYÁRI KOLLÉGIUM
Anyanyelvi és magyarságismereti tábor 14-18 éveseknek, 2001. július 10-30. Teljes ellátás és program, kirándulások, belépődíjak, Bp.- Sárospatak-Bp. útiköltség egy személynek 575 USD. Elhelyezés a Comenius Főiskolában. Hétfőtől péntekig délelőtt 1 órát a magyar nyelv tanulásával, gyakorlásával töltenek a részvevők (nyelvi ismereteiknek megfelelő kezdő, középfokú és haladó csoportokban), 3 tanóra anyaga pedig magyarságismeret(magyar történelem, irodalom, művelődéstörténet,földrajz, országismeret, zene, képzőművészet).
Délutánonként sport- és kulturális foglalkozások, szakkörök (néptánc, népdal, hímzés, kerámia, sütés-főzés stb.). Hétvégenként egész napos, hét közben pedig fél-félnapos kirándulásokon ismerkednek a fiatalok Sárospatak és környéke természeti szépségeivel, kulturális nevezetességeivel.
Jelentkezni drótpostán: ak@matavnet.hu;
telefonon: (36-1) 343-4738; 413-0049;
faxon: 344-4366; levélben: Anyanyelvi Konferencia, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I/2. HUNGARY

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!Hibavadászati versenyünk

A szabályzatból: Minden a lapban fellelhető értelmi hibáért 3, helyesírási hibáért 2, gépelési hibáért 1 pont jár.

A munkatársi versenybenminden a szerkesztőségbe beküldött hírért 5, beszámolóért 6, cikkért 7, képes beszámolóért 8 pont , a Svédországi magyarító szószedet összeállítását elősegítő minden 5-10 beküldött svéd-magyar kifejezésért pedig 10 pont jár.

Minden 15 pontot elért versenyző könyvjutalomban részesül!

Ne tétovázz! Ebben a versenyben csak nyerhetsz! Az veszít, aki kimarad belőle!

ooo
Közösen könnyen összegyűjthetjük azokat a sűrűn használt, divatos, önkéntelenül is magyar beszédünkbe kevert svéd és angol szavakat, amelyek anyanyelvünket, svéd nyelvünket, angol tudásunkat is szegényítve és kisebbítve, a csak kevesek által értett zagyvanyelvet éltetik. . A tiszta magyar nyelv használatára erőszakkal senkit sem kényszeríthetünk, de mindnyájan példát mutathatunk az igényességre. Szószedetünk célja csupán annyi, hogy megfontolásra késztessen, hiszen egyik-másik idegen szó helyet anyanyelvünk gazdag tárházából számos megfelelőbbet használhatunk, amelyekkel változatosabban kifejezhetjük gondolatainkat. A gyűjtők amellett, hogy a SVÉDORSZÁGI MAGYARÍTÓ SZÓSZEDET - reményeink szerint népes - szerzői táborának tagjainak sorába lépnek, gyarapodnak azzal is, hogy nyelvhasználatuk tudatosabbá válik, meggondoltabban fogalmaznak, tömörebben, jobb magyarsággal beszélnek majd.
Kérjük, bővítse, egészítse ki a környezetében gyakran hallott idegen kifejezésekkel a www.hunsor.nu címről letölthető szószedetet amelynek sokszorosítását és terjesztését ajánljuk és engedélyezzük.Szajkózott divatos töltelékszavaink:

tulajdonképpen, természetesen, komoly, komolyan, hát ... keresztül, szerintem, egyértelműen, felé, vonzásában, vonatkozásában, pragmatikusan, elhíresült, borzasztó, kommunikál, bazdmeg, baromi, hülye, bunkó, információ, média, dokumentáció, a (Pista, Laci, Mari, stb.), az (Olga, Attila, Elemér stb.), idehaza, odahaza (már csak néha itthon, otthon), elnézést (bocsánatot ritkán kérünk!), is-is.

Szajkózott kifejezéseink:

úgy (én azt, én ezt) gondolom, nem igazán .., erről (arról) szól, kiabál velem, ne szórakozzon velem , zöld utat kap, egészen más, megmondom őszintén, őszintén szólva, föl kell dolgoznom, ezzel (azzal) kapcsolatban, kapcsolatosan.
Honlap a magyar nyelvért

http://fox.klte.hu/~keresofi


Svédországi magyarító szószedet

biljet jegy, menetjegy
bió mozi
biográfia életrajz
biokémia szerves vegytan, életvegytan
biológia lénytan, élőlénytan, élettudomány
bioszféra élettér
biotechnológia szerves mérnökség
biszekxuális kétnemű
biskop püspök
bit darab, falat
bitter keserű
bjudál megkínál, nyújt, ad
bicikli kerékpár-
bizar furcsa, különös, szeszélyes
bissz kétszer, Hogy volt !, újra
biznisz üzlet
blamázs fölsülés, kudarc, szégyen, baklövés
blaszfémia istenkáromlás, szentségtörés, kegyeletsértés
blazírt egykedvű, eltompult, érdektelen, érzéketlen, fásult, közömbös, unott
blandál kever
blandálom a sprókot keverem a beszédem
blandát kevert
bledrál lapozgat
bliccel mulaszt, lóg, kivonja magát
bligál bámul, a szemét mereszti
blond szőke
blokád ostromzár
blószig szeles, hólyagos
blőff porhintés, félrevezetés, becsapás, átverés
blőd ostoba, hülye, buta, korlátolt, balga, botor, féleszű, nehézfejű, tyúkeszű, együgyű
bluff, blöff megtévesztés, becsapás, ámítás
blúz női felsőing, bújbele
bójler melegvíz tároló, vízmelegítő
bombasztikus fellengzős, dagályos
bomull gyapot, vatta
bonbon édesség
bonusz díjcsökkentés, jutalék, kedvezmény
bordell nyilvánosház
bordtenisz asztalitenisz
botanisk növénytani
bóvli selejtes ócskaság
bowling tekejáték
box doboz, szelence telefonfülke, rekesz
boxoló ökölvívó
brendi borpárlat
bringa kerékpár
brosúra röpirat, alkalmi füzet, nyomtatvány
bross melltű, dísztű
brott betörés, vétség, kihágás, bűncselekmény
bröszt mell, kebel
brutális durva
brüszk rideg elutasító
buké borzamat, borillat
buli mulatság, házibuli
bulldózer földgyalu
bulle zsemle
bungaló faház, lak, nyárilak
burk doboz, bádogdoboz, befőttesüveg
bunker fedezék
burleszk bohózat,
buszsofőr gépkocsivezető
butelj palack
butik kis divatáru üzlet, bolt

(folytatodik)

Ha magyarul szólsz vagy írsz, kerüld az idegen kifejezéseket!


felelős szerkesztő: Tar Károly, rendszergazda: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.