II. évfolyam. 7. szám 2001. július., ISSN 1404-7780

[vissza]

Malmői Lap
2. évfolyam, 7. szám 2000 / 3.


Tíz éves jubileumát ünnepli az idén a Malmői Magyar- Svéd Egyesület!

Nagysikerű rendezvény keretében ünnepelte alakításának tizedik évfordulóját a Malmői Magyar -Svéd Egyesület Az egyesület elnökének Jancsák Ilonának bevezetője után Révay Ábel, a SMOSZ vezetőségi tagja olvasta fel a külföldön tartózkodó Bihari Szabolcsnak, a SMOSZ elnökének üdvözlő sorait " A munkátok eszmei értékét nehéz kiszámítani, de talán nem is ez a fontos. Fontosabb, hogy Ti, akik ezt az áldásos munkát végeztétek, mindezt meggyőződésből csináltátok, és csináljátok szerényen , önzetlenül, az összmagyarság elkötelezett híveiként - szólt az elnöki üzenet, amelyet a szónok a maga gazdag egyesületi munkatapasztalatából megtoldott azzal, hogy csakis szeretettel, megértéssel, egymás munkáját megbecsülve lehet tartósan sikeres az egyesületi élet. Az egyesület elnöke ezután emléklapot és virágot ajándékozott közvetlen munkatársainak. Az ünnepség részvevői ezután az egyesületi konyha hideg készítményeit is megkóstolhatták.

ooo


Magyar nyelvtanfolyam

kezdőknek és haladóknak
Végh János tanfolyama már 6-8 jelentkezővel elkezdődik a kellemesen lakályos és minden szükségessel felszerelt magyar klubban. Jelentkezni személyesen és telefonon a klub nyitvatartási idejében.
ooo


MINDEN MALMŐI MAGYAR
ünnepe a mi ünnepünk. Osztozzunk örömeikben és fájdalmukban is.
ooo


SZÜLETÉSNAPJÁN
szeretettel üdvözlünk minden ünnepeltet. Tudnunk kell egymásról! Családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket minden esemény alkalmával hirdetésben is köszönthetik olvasóink.
ooo


A Révész alap számlaszáma:
51 58 36 - 5
Az egyesület pénztárosánál is kapható befizetési utalvány.


"Őrizzék meg a magyar haza és benne a magyar haza szeretetét"


Beszélgetés Dr. Benczédy Józseffel, a magyar nyelvtudomány kandidátusával, a magyar Nyelvművelő Társaság elnökével

- Mi a véleménye a magyar sajtónyelvről, a televízió, a rádió nyelvéről, amellyel többször is foglalkozott A Magyar Újságíró Akadémián is jól ismert a Sajtónyelv, a Nyelvművelő tanácsok című művei.
- Az országos nagy napilapokban, a köözszolgálati rádióban, a televízióban visszaszorult a bürokratikus nyelv. 1989 óta egyszerűbb, közvetlenebb a stílus, í nyelvezet. A közszolgálati rádióban a szépen beszélő bemondok között több magyar szakos tanár van, ez is javít a helyzeten. A kereskedelmi televízióban és rádióban már korántsem ilyen pozitív a helyzet. A bemondok sokszor hadarnak, felkapják a mondat végét, sok a felesleges hangsúly, a hibás hangsúlyozás. Az idegen szavak, kifejezések közül az amerikanizmus terjed. És sajnos a durvaság, a trágárság is. Ennek egyik zászlóvivője - sajnálatos módon a benne szereplő, különben sokoldalú, élvonalbeli színészek ellenére is - a tévé Heti hetes című műsora.
- Mi a véleménye a diákok, a főiskolások magyar nyelvhasználatáról?
- Sajnos lepusztult, szegényes. A fiattalok ma keveset, vagy alig olvasnak, s nem igen tanulnak memoritert: verset, prózát. A '70-80-as években nem is volt szabad a magyarországi iskolákban memoritert tanítani. A '90-es évek elején kezdett visszatérni ez a fontos gyakorlat. Pedig számtalan előnye van: javítja a magyar szókincset, a stílust, a szövegösszefüggést, és elmélyíti a magyar nyelvismeretet, megismertet a magyar szólásokkal, körmondásokkal, terjeszti a nemes eszméket.
- Hogyan látja az Internet és a magyar nyelv szerepét?
- A mai fiatalok mindene az Internet. Kétségtelenül sok az előnye. A fiatalok intenzíven tanulják az angol nyelvet. Az Internet használatához is hasznos az angol nyelvtudás. Sok ismeretet gyorsan behoz. De vannak természetesen hátrányai is. Például semmiképpen sem javítja a diákok helyesírását. Nem segít a rendszeres, elmélyült, tudományos kutatómunkában.
- Milyen kitekintése van a külföldi magyar nyelvhasználatra vonatkozóan?
- Többször jártam a nagyváradi Magyar Újságíró Iskolán, a kassai nyelvművelő napokon, Újvidéken, a Vajdaságban. Most olvasom, elemzem a szlovákiai magyar napilapot, az Új Szót.
- Mi üzen a helyes magyar nyelvhasználatot szorgalmazó svédországi Magyar Liget olvasóinak?
Benczédy professzor tollat fogva írásban válaszol:
"Szalontai Évával beszélgetünk a magyar nyelvről, a sajtó nyelvéről, jó és rossz tulajdonságairól. Tőle hallom, hogy Svédországban milyen sok magyar él és rendszeresen találkoznak. Sok szeretettel küldöm üdvözletemet mindnyájuknak. Őrizzék meg a magyar haza és benne a magyar nyelv szeretetét."
Kérdezett: Dr. Szalontai Éva


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.