II. évfolyam. 7. szám 2001. július., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Lundi Lap
IV. évfolyam, 25. szám 2001 / 3.


Példamutató lundi honlap a világhálón

Járai János (janos.jaraj@lund.se ) honlapja a magyarul is tanuló iskolásoké. Fehér holló ez a svédországi magyarok távoktatásának, a SMOSZ irányította Nyelvápolók Közösség által felröppentett gyászos madarai között, amelyek azt hirdetik, hogy nem könnyű beindítani nálunk a távoktatást Tervünk ugyan régóta elkészült, ennek részletes utasításait követve számítógépes fiataljaink segítségével beindulhatott volna az a honlap, amely a magyarul tanuló svédországiak segítő jobbja kellene, hogy legyen. De a dolog folyamatban van, minden valószínűség szerint, amikor a SMOSZ lapja, a Híradó is megjelenik a világhálón, elkövetkezik a Nyelvápolók Közössége által irányított hétvégi iskolák, anyanyelvi táborozások és pedagógusképzés magasabb szintű összefogása és korszerűsítése az Internet segítségével. Addig is itt van a lundi magyartanár hasznos honlapja, amely a
http:// www.skolor.lund.se/moadersmal
cím alatt található. Érdemes belelapozni és bekukkantani a következő címek mögé: Magyarnak lenni... Úszóbajnokaink A háború Az ősz "Tessék kopogtatni"! Jókai Mór József Attila Mikszáth Kálmán Az 1848-as szabadságharc A magyar zenetörténelem Länkar/Hasznos kapcsolatok ... Diák chat A magyar Himnusz "Ketten vagyunk magyar tanárok: Wolf Zsila Judit és Járai János; e-posta cím: janos.jaraj@lund.se

Munkánk nemcsak abból áll, hogy megtanítsuk a gyerekeket a magyar ábécére, hanem hogy egyebek között megismertessük velük az otthoni életet, a magyar kultúrát. Lásd tanterv! (Rákattintva erre alapos, talán tapasztalatcserére érdemes kidolgozott tantervet találunk az 1-5. osztályos gyermekek anyanyelvének tanítására.) Tanítványaink közül sokan itt születtek, vagy pici korban érkeztek Svédországba, és olyanok is akadnak, akik csak könyvekből ismerik szüleik hazáját." Hasznos a gyermekkönyveket ajánló rész, és a diákkapcsolatokat elősegítő levelező rovat Serkentő hatású az, ahogyan büszkeségeinket, például a Drab testvéreket, a svédországi 100 méteres mellúszó ifjúsági bajnok Carolint és az azonos távon slaniai bajnok fivérét bemutatja a honlap. A lundi magyar gyermekek eredetének figyelembevételével nemcsak magyarországi hanem erdélyi kapcsolatok címek alatt a gyerekek által értékelt és hasznos honlapokra kattinthatunk. Hogyan éreznek és fogalmaznak Járai János és Wolf Judit tanítványai? Íme az egyik tanuló írása:

Magyarnak lenni

Mit jelent nekem magyarnak lenni? Nem könnyű kérdés, de megpróbálom átgondolni, és részletesen leírni, hogy mit érzek. Nem régen, még egy pár évvel ezelőtt, mikor még homokban játszadozó kisgyermek voltam, nem forogtak ezek a gondolatok a fejemben.De ahogy az évek telnek, és lassacskán kezdek felnőni, azon veszem észre magam, hogy többet és többet gondolok származásomra, szülőföldemre és a magyarságra. Kérdéseket, mint, hogy ki vagyok, honnan vagyok, és miért élek itt, azelőtt nyilvánvalónak tartottam, de mostanában egyre jobban érdekel és egyre feltűnőbb.

A szüleim, testvéreim úgy mondva a családom egy fontos pont az életemben. Ugyanúgy mint támasz és segély mint egy összetartó lánc a múlttal és a magyarsággal. Az otthonban fogad a szép magyar szó ott fedezek fel újabb és újabb dolgokat a szülőföldemről, az elődeimről. Onnan szállnak elő a rég elmúlt történetek, emlékek. Ott tanultam meg a magyar kultúrát, a hagyományokat melyek a család nélkül ismeretlenek maradtak volna számomra. Még egy fénypont, egy reménysugár fiatal életemben mikor magyarságom a felszínen van, az amikor a nyári meleg heteket Romániában a rokonokkal, barátokkal töltöm. Az az érzés amely szívemen árad át, amikor vágyó szemeim megpillantják szülővárosom és falum, leírhatatlan. Egy pillanatra visszajön víg gyerekkorom, hallom megint nagymamám meséit, érzem, hogy idetartozom. Könnyezve nézek a határon át, az emlékek feljátszódnak szemeim előtt és érzem, hogy Svédországban boldog vagyok, boldog családdal, barátokkal, de Romániában, csak ott találom meg a boldogságom elveszített felét.

Edit


Elkeseredett felhívás!

Elkeseredésemben kénytelen vagyok ezen az úton megkísérelni, hogy baráti társaságot teremtsek a hozzám hasonló nyugdíjasokkal, aki esetleg unatkoznak, és valamikor az óhazában kártyázással töltötték szabadidejüket. Biztos vagyok abban, hogyha valaki ismerte a legszebb magyar játékot, a talon-máriást, sohasem feledi, és szívesen összeülne ismét egy-két partira, ha ideje engedi, és az ezzel járó koccintást sem veti meg. Arról van szó, hogy már régen szerettem volna, ha a helyi magyar klub keretében valósul meg az elképzelésem. De sajnos hiába lestem az alkalmat, erre nem nyílt lehetőség , és remény sincs, hogy valaha létre jöhet ott egy ilyen három-négy tagú társaság. Tehát, szeretettel kérem azon ismeretlen öreg barátaimat, hogy amennyiben sikerült felidéznem szenvedélyüket az ultizás iránti rajongásért, úgy szíveskedjenek felhívni, és jelezni szándékukat ötletem támogatására. Jelszó: "Kontra piros ulti!" Hely és időpont megállapodás szerint. Ha nem sikerül a magyar klubban találkoznunk, magánlakásban is kellemesen elidőzhetünk néhány órát hetenként.
Tisztelettel:

Bernát Béla
Címem: Landsdomarev. 3, Tel.. 046-148 031
222 40 LUND


Olaszországi kirándulás
Szeptemberben vagy októberben, a jelentkezők igénye és megfelelő száma szerint olaszországi autóbuszos kirándulásra hívja az érdeklődőket az egyesület. A kilenc napos kirándulás 35 jelentkező esetében kb. 4545 koronába kerül. Érdeklődni: 046-131 502.felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.