Magyar Liget II. évfolyam. 7. szám 2001. július


II. évfolyam. 7. szám 2001. július., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Helsingborgi Lap
II. évfolyam, 3. szám 2001 / 2.


A Hungaria Klub


székhelye
az Edwin Berlingsgatan 4 A, 252 50 Helsinborg, szám alatt található. Telefon: 042 141 508 .
Honlapjának címe: http://welcome.to/hungaria

Elnöke: Blénessy Zoltán
Villámposta címe: zoltan.blenessy@swipnet
Telefon: 042 82064,

Alelnök: ifj. Vaszi Árpád.
Villámposta címe: arpadv@mail.bip.net
Telefon: 042 243 008

Pénztáros: Molnár Árpád.
Villámposta címe: arpad@alfa.telenordia.se

Előljáró: Id. Nagy Jakab.
Telefon.: 042 141 143HIRDETÉS

Munkát keres

Idegenforgalmi nyári munkát keres a Lundi egyetem Service Management szakán tanuló 22 éves lány. Ajánlatokat vár a 042-134 166 telefonszámon.
Kíváncsiaknak

Érdekes cím a világhálón:
http:// www.kolozsvar.com

Biztató levél a szerkesztőnek

Kedves Károly!
Itt küldünk egy kis támogatást a Liget készítéséhez és terjesztéséhez. Köszönjük szépen, hogy mindig küldöd nekünk a lapot. Szeretettel és örömmel olvassuk, másoljuk és adjuk tovább másoknak is a Magyar Ligetet, amelyet még a Kolozsváron élő nagytatánk is örömmel olvas.
Kívánunk neked és a többieknek, akik segítenek a Liget készítésében, erőt, egészséget, és jó ötleteket, hogy még sok-sok lapszám készüljön.
Nyár eleji meleg üdvözlettel:
Edith és Péter

Q
SOMIT- hírek

Váncsa Andrásnál a
0739-909590
telefonszámon.

Egy svédországi magyar
prózaíró harmadik verseskönyve


     A kolozsvári Stúdium Könyvkiadónál megjelent Tar Károly újabb verskötete, amelynek címe a Létszó a végszó mintájára alakított új szóösszetétel. Ennek tartalmáról a szerző az Előszó helyett című fejezetben így szól: Mocsoktalan lét / Mocsoktalan szó / Mocsoktalan vég / Mocsoktalan végszó . A Létszakok pedig " A felnégyelt évben / évszakok / A sokszor felnégyelt létben / Létszakok // Különleges évek / különleges létek // Az idő sorjázó tükrei. Hat fejezetben a Végszó című versére komponálta a szerző ezt a könyvet. A ciklusokat e vers kétsorosaiból alakított mottók vezetik be, amelyekhez kanadai grafikus barátja kozmikus telítettségű grafikái kínálnak elmélyülést.

Szomorú versek Tar költeményei, amelyek megpróbáltatásokkal bombázott életéből sarjadtak- , hogy az életet igeneljék. Az igeneléshez a tagadásból kell kiindulnia, hiszen a mindent tagadás vezethet ki a sokféle dogmából, és nyithat embersajdító megpróbáltatásokkal jelölt utat az igaz élet felé. Élet, Halál, Isten, Szerelem, Gyász, Múlt, Jelen, Jövő gondolat-töredékei röpködnek verssoraiban. Az örökös "honnan jöttünk, hová megyünk?" megoldhatatlan, de a megoldást követelő, észokokkal feszíthető, érzelem-fergetegbe mártózó, de hidegen átgondolt líra keres magának formát verseiben. Szabad versekben és rímesekben, alliterációkban gazdag soraiban is. Olykor játékosan és felszabadultan, hangulatosan. A hátsó borítón közölt Akt című verse például Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén című versformájának pontos mása, de a mesternél több költői elemmel, alliterációkkal díszítve. A különféle versformákkal próbálva erejét, Tar szonettet és haikut is ír, Szőcs Gézával mérkőzik, amikor az ő kettős szonettjét túlhaladva hármas szonettel próbálkozik. Az Itt és ott és az Üdvözlet Európából Mikesével hasonlítható fájdalmat hordoz az erdélyi szülőföld soha meg nem szűnő kötödésében. Ilyen kvalitásokkal legidőszerűbb, gondolatébresztő verseskönyvünk Tar Károly új verseskötete.

- Megrendelhető a szerkesztőség címén -felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.