II. évfolyam. 7. szám 2001. július., ISSN 1404-7780

•[vissza]


A szerkesztő asztala


Hírnevünk a nagyvilágban

Nagyon szépen köszönöm a Magyar Liget című. újság 2. számát és külön köszönöm a kedves sorait. Érdekes és jó újság, örömömre szolgált hogy a versek amiket Svédországban élő magyarok írtak, igen jók. Sajnos olvastam anyagi nehézségeit. Jelenleg én is munkanélküli vagyok, de majd ha újból lesz munkám valamiképp szeretném támogatni szerényen is a lapot, mert megéri.
Addig is még egyszer köszönöm, és jó munkát valamint egészséget kívánok. Igaz baráti szeretettel:
Aszalós Sándor

A "Nyelvünk és Kultúránk" főszerkesztőjének levele

Köszönettel vettem kedves levelét. Nagyon örülök, hogy a Nyelvünk és Kultúránk c. lapot kézhez kapta. Természetesen hozzájárulok ahhoz, hogy bármit átvegyen most és a jövőben is folyóiratunkból, vagy ismertesse egyik vagy másik cikkünket. Egyetlen kérésem csak az lenne, hogy ilyen esetekben szíveskedjék megjelölni forrásként a Nyelvünk és Kultúránk lapot.
Én egyébként már hallottam az Ön lapjáról és az Anyanyelvünk alapítványról is. Javasolnám: küldjük egymásnak lapjainkat. Ha tudatja velünk postacímét, rendszeresen fogjuk küldeni a Nyelvünk és Kultúránk c. folyóiratunkat.
A mi címünk: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 1072 Budapest, Rákóczi út 38. I. em. 2. HUNGARY E-mail címünk: ak@matavnet.hu

Egyébként éppen a napokban szeretnék kicsit bővebben ismerkedni az Interneten keresztül a svédországi magyar website-okkal (honlapokkal). Hála Istennek, a nyugati szórvány magyarság felfedezte az ebben az új technikai eszközben rejlő hallatlan nagy lehetőségeket a kapcsolattartásra. Szeretettel és nagyrabecsüléssel köszönti:
Komlós Attila
főszerkesztő

A Mikes Kelemen Kör titkárának levele
Nagyon köszönjük, hogy elküldte postán a Liget két számát. Rá szoktam menni a honlapjukra és böngészem időnként a híreket. Sajnálom, hogy nálunk Hollandiában nincs egy hasonló, és hasonló gyakorisággal megjelenő lap. Talán majd egyszer... A Mikes Tanulmányi Napjaira a meghívót küldtünk. Szíves üdvözlettel,
Csanády Ágnes
A Mikes Kelemen Kör titkára

A szerkesztő jóleső érzéssel nyugtáz minden érdeklődés. Az ilyen és hasonló bíztató levelek megerősítik abban, hogy a "tudnunk kell egymásról" gyakorlatával, a nyugati magyarság kapcsolatainak kölcsönösen hasznos gyarapításával - összefogásunk a "senki sem próféta a maga hazájában" igazsága ellenére továbbjavítható. Mindenütt élnek még a magyarságot önzetlenül szolgáló értelmiségiek.

Figyelemreméltó kezdeményezés

Szokásos nálunk, hogy mindnyájunk örömére jeles személyeket, együtteseket hívunk és utaztatunk a Stockholm- Göteborg - Malmö háromszögben , ami nem kevés pénzünkbe kerül. De a szellemi tápláléknak, a szórakozásnak ne firtassuk az árát. Az otthonról érkezettek serkenthetik a magyar egyesületek háza táján tevékenykedő műkedvelőinket és előadóinkat is.

Hacsak meg nem feledkezünk róluk. A Stockholmban élő Dusa Ödön körül, egykor Erdélyben, az elnyomás ellenére is szenzációsan működött a Zsebszínház., amelynek számos tagja itt él Svédországban. Nem játszanak. Maga Dusa Ödön is többet szerepel a budapesti színpadokon, mint választott hazájában. Ő sem próféta ...
Nincs jól ez így! Az alábbi szerkesztőségünkbe is eljutatott levél bizonyítja, hogy Dusa Ödön ezen a helyzeten változtatni akar. Ha sikerül ez neki, talán mások is kedvet kapnak, hogy közönségünk előtt megméretkezzenek. Csak nyerhetünk belőle.

Levél az illetékeshez

Nevem Dusa Ödön, Stockholmban élek és előadóművész vagyok. Bihari Szabolcs bíztatott, hogy egy pár sorban írjam meg Önnek a javaslatom. A Svédországban működő magyar egyesületekben évente 1-2 alkalommal szívesen tartanék előadást, szavalóestet, ami zenei aláfestéssel és vetített képekkel van megrendezve. Előadás előtt képkiállítást tekinthetne meg a közönség, aminek anyagát Tamás György műgyűjtő állítaná össze, az előadás tematikájának figyelembevételével.

Tamás György képzőművészeti egyletet vezet Stockholmban. A kiállítás-megnyitót Tar Károly író, szerkesztő tartaná, az előadás után a közönséggel folytatott kötetlen beszélgetést szintén ő vezetné le.
Ez tehát a javaslat, a terv. Mindezt anyagi ellenszolgáltatás nélkül tennénk, csak az útiköltség (benzinpénz) megtérítését igényeljük. Bihari Szabolcs mindezt felveti a közelgő június 9-én tartandó megbeszélésen, közgyűlésen.

Az Interneten fennlévő honlapom részletesen foglalkozik az eddigi előadói, színészi tevékenységemmel, és a műsoron levő előadásaimmal. A Honlap címe: http://www.szinhaz.hu/odon
Amennyiben a közgyűlésen úgy határoznak, hogy szükség van az erre a kulturális tevékenységre, a kellő időben megbeszélhetjük majd a részleteket.
Szívélyes üdvözlettel:
Dusa Ödön

A szerk. megj.:
Az illetékeshez még a nyár elején eljuttatott levélre lapzártáig méh nem érkezett válasz. De ami késik, ne múlik. Továbbá kellene még némi hit, remény és szeretet. Dusa Ödön levelének sorsára következő lapszámunkban visszatérünk.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.