II. évfolyam. 7. szám 2001. július., ISSN 1404-7780

[vissza]

Osloi oldal
bemutatás..


Negyedévenként megjelenő színvonalas, magas fokon gondozott, tizenkét oldalas nyomtatott a Norvégiai Magyarok baráti Körének lapja. Szerkesztője Fáskerti Mária.
A tördelés Jankovits Gábor munkája, de amint ezt egy tavalyi számban is olvashattuk, a lap szerkesztője köszönetet mond munkatársainak: Bendes Ritának, Dobos Évának és Kesselbauer Gyöngyvérnek is.

A tavalyi számokat szerkesztőségünk Bíró -Sey Katalinnak köszönheti. Mellékelt leveléből arra következtethettünk, hogy a lap előállítása az elmúlt évben tíz éves gyümölcsöző tevékenységét ünneplő Magyarok Baráti Körének nem kis anyagi erőfeszítésébe kerül. Ezt mutatja a az A4 - es formátumú, 100 grammosnál vastagabb, fotók és művészeti reprodukciók közlésére is alkalmas, jó minőségű famentes papírra nyomtatott lap kitűnő grafikája is. A tavaly megjelent Magyarok Norvégiában című emlékkönyvhöz hasonlóan, tavalyi lapszámaik bizonyítják, hogy mindenben a minőségit célozzák. Különösen igaz ez a lap tartalmát illetően.

Egy év termését áttekintve megállapítjuk: a lap beszámolókból, jegyzetekből (kritikaiakból is), hírekből építkezik, és különleges hangsúlyt helyez Portrécsarnok rovatára, amelyek többnyire alapos és igen olvasmányos interjúk.
A lap oldalain általában háromhasábos tördelésében végigvonuló írások nagy része igényesen beszámoló a Kör életéről, a norvégiai magyar élet eseményeiről, de nem feledkezik meg a szerkesztő az ebben az országban élő régi magyarokról sem, cselekedeteik leírásából, a visszaemlékezésekből a mai olvasó büszkeséget, tapasztalatot meríthet a közösségi munka folytatásához. Dicséretre méltó a lapban végigkövethető emberközpontúság, amely a máshol szokásos vezető-körülrajongást mérsékelten műveli, az ismert nagy és befutott emberek mellett, a maguk módján ugyancsak nagy kisemberek életét is nagyító alá fogja , közvetett módon példaképünknek ajánlja küzdelmüket, erkölcsi magatartásukat, életvitelüket. Méltán kerültek be ezek a portrék - összesen huszonkét norvégiai magyarról szóló írás - emlékkönyvükbe. Az interjúkészítők névsorából pedig irigylésre méltónak ítélhetjük, hogy ennyi jó tollú magyar ember él, és közhasznú munkájával, tudásával, műveltségével, jó ízlésével gyarapítja, továbbélteti a norvégiai magyar közösséget. Bendes Rita, Bíró-Sey Katalin, Dobos Éva, Fáskerti Mária, Kesselbauer Gyöngyvér és Sárfi István tanult mesterségük szerint nem újságírók, de olyan értelmiségiek, akik az örökös nyelvművelés hívei, anyanyelvüket sem hevertetik parlagon, hanem minden lehetségesalkalomkor megmaradásunk szolgálatába állítják. és Példa erre Jankovits Irén Ettünk, eszünk, enni fogunk ... közkedvelt rovata is. Nem elégszik meg a szokásos recept-felsorolással, hanem oldottan, lírai keretbe foglalva, különféle téma köré csoportosítva tálalja időszerű konyhaművészeti ajánlásait.
Végezetül egy talán mások által is igenelhető óhajtás: lapjainknak valahogyan ki kellene egyenlíteniük egymást. Közös hasznunk volna, ha a MBK Híradó írói hozzánk is szólnának. Anyanyelvünk ápolása, iskolaügyeink, hagyományőrzésünk például olyan területek, ahol legalább mi, dél- svédországiaiak, a határos dán- és norvég-magyarok segíthetnénk egymásnak. Erre kínálnak egyelőre kis terjedelemben helyet a Magyar Liget és az őszre összeállítható Ághegy oldalai, kilépést a világba a pedig a Kormos László által folyamatosan frissített HUNSOR oldalai ( http://www.hunsor.nu ).

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK


o A Magyarok Baráti Köre Buday Károly jóvoltából a világhálón is ismerteti tevékenységét, amelyről a Kör kétnyelvű ismertető füzetet jelentetett meg.
o 1993-tól működik a Horváti Ildikó zenepedagógus által alapított Csincsele, a Magyarok baráti Körének gyermekcsoportja. "Csincsele , bombola!Ki van kinn?"
- kérdésre jelentkezett norvégiai magyarr gyermekek magyarul énekelni, játszani tanulnak. Előbb családoknál gyültek össze. Most már két csoportban készülnek az ünnepi fellépésekre, verset mondanak, dalolnak, szórakoznak.rovata is.
o Fáskerti Mária fordításában megjelent Lilla Bulyovszky: Reiseminner fra Norge 1864, Oslo: Pax forlag, 2000. A magyar színésznő és írónő három lengyel társával tett körutazást a múlt század közepén Norvégiában. Könyvének xerox-másolatára a fordító lelt az oslói Nemzeti Könyvtárban. A Pax Kiadó által norvégül megjelentett könyvet magyarul a budapesti Polár Kiadó jelenteti meg a közeljövőben.
o A Magyarok Norvégiában kétszáz oldalnyi emlékkönyve utánvétellel megrendelhető a MBK 0303 Oslo, Majorstua Pb 5291 címről.
O Kovács katáng Ferenc: Körnégyszög című hatrészes színjátékát tartalmazó magyar, norvég, angol nyelvű, könyve megrendelhető. Tel.: 22 85 15.
o Az MBK tavaly ezer korona támogatást küldött a haj -léktalanokat gondozó Szeretet Misszionáriusai rendnek.
o Bejczy Antal az Egyesült Államokban élő magyar származású tudós fontos szerepet játszott a Marsra leszálló űrhajó építésénél. 1956-ban menekült Norvégiába, ahol befejezte egyetemi tanulmányait és atomfizikából doktorált, majd NATO ösztöndíjjal került az Egyesült Államokba.
o Az elmúlt évben fellépett Száz tagú cigányzenekar néhány tagja az Oslói Filharmónia Zenekarral együtt a norvégiai főváros Koncertházában. Az idén magyar szimfonikus zenei napokat terveztek Oslóban.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.